1. Eeldused sealiha ökonoomseks tootmiseks 
  pm-knd. Kalju Eilart, EPMÜ LKI seakasvatusosakond, 1998, Tõuloomakasvatus nr. 4
 2. Sigade kontrollnuuma tulemustest 1997. aastal Kehtnas
  pm-knd Kalju Eilart, pm-knd. Aarne Põldvere, EPMÜ LKI seakasvatusosakond, 1998
 3. Sigade tõukarjade hindamisest 1998. aastal 
  pm-knd. Kalju Eilart, EPMÜ LKI seakasvatusosakond, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 1
 4. Sigade nuuma- ja lihajõudluse hindamisest 1998. aastal Kehtnas  
  pm-knd. Kalju Eilart, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, pm-knd. AarnePõldvere, EPMÜ Loomakasvatusinstituudi seakasvatusosakond, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 2
 5. db-Planer - seakasvataja abimees 
  Maret Rätsep, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Keskus, 2000, Tõuloomakasvatus nr. 1
 6. Puhtatõuliste ja ristandsigade lihaomaduste prognoosimine ultraheli aparaatidega 
  A. Tänavots, E. Somelar, O. Saveli, K. Eilart, A. Põldvere, T. Kaart, APSi toimetised, 12, 2000
 7. Prediction of meat quality of different pig breed combination in Estonia 
  A.Tänavots, E.Somelar, O.Saveli, K.Eilart, A.Põldvere, T.Kaart, H.Viinalass, S.Värv. Estonian Agricultural University, Kreutzwaldi 1, Tartu 51014,
 8. Ristandaretusprogrammi Marmorliha põhimõtted, edusammud ja probleemid  LKI magistrant Maret Rätsep Eesti Tõusigade Aretusühistu aretusosakonna juhataja  2000, Tõuloomakasvatus nr. 3
 9. Sealiha kvaliteet sõltub sigade söötmisest 
  Monika Vaidla, pm-knd Kalju Eilart, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Kehtna Seakasvatuse, Kontrollkatsejaam, Jaan Ranniit, Farm Plant Eesti AS, 2000, Tõuloomakasvatus nr. 4
 10. Factors Affecting Meat Traits and Fertility of Pigs in Estonia 
  A. Tänavots, T. Kaart, O. Saveli. Institute of Animal Science, Estonian Agricultural University,  Kreutzwaldi 1, Tartu 51014, Estonia, 7th Baltic Animal Breeding Conference, Tartu 2001.
 11. Sigade tõukombinatsioonide mõju lihaomadustele ja viljakusele Eestis 
  A. Tänavots, T. Kaart, O. Saveli,  APSi toimetised, 15, 2001
 12. Puhtatõuliste ja ristandsigade liha kvaliteedi uurimine 
  E. Somelar, T. Kaart, O. Saveli, APSi toimetised, 15, 2001
 13. Enim toodetakse Eestis sealiha 
  Ph D Matti Piirsalu, Tiia Reede, Põllumajandusministeeriumi põllumajandusosakonna loomakasvatusbüroo, 2002, Tõuloomakasvatus nr. 1
 14. Noorkultide rümpade kvaliteedi hindamine 
  pm-knd Aarne Põldvere, Eesti Tõusigade Aretusühistu, 2002, Tõuloomakasvatus nr. 3.
 15. Baasaretusfarmide noorkultide rümpade kvaliteet 
  pm-knd Aarne Põldvere, Eesti Tõusigade Aretusühistu, 2003, Tõuloomakasvatus nr. 1.
 16. Mahedalt ja tavapäraselt toodetud sealiha kvaliteedi erinevused 
  V. Olsson, K. Andersson, I. Hansson, K. Lundström. Meat Science 64:2003. 2004, Tõuloomakasvatus nr. 1.
 17. CARCASS QUALITY ESTIMATION OF YOUNG BOARS
  A. Põldvere Animal Breeding in the Baltics 2004
 18. Carcass traits of offsprings of top breeding boars in Estonia
  A. Tänavots, A. Põldvere, 2006, XII Baltic Animal Breeding and Genetics Scientific Conference (PDF)

 19. Sealiha kvaliteedi hindamisest aretusprogrammis „Marmorliha“ 
  pm-knd Aarne Põldvere, Eesti Tõusigade Aretusühistu, 2008, Tõuloomakasvatus nr. 2.
 20. Puhtatõuliste ja ristandsigade rümpade kvaliteedinäitajate hindamine
  pm-knd Aarne Põldvere, Eesti Tõusigade Aretusühistu, 2008, Tõuloomakasvatus nr. 2.
 21. Sealiha kvaliteedi hindamine UltraFom 300-ga
  A. Põldvere, Eesti Tõusigade Aretusühistu, 2008, JKK Sõnumid
 22. Factors affecting carcass quality evaluated with UltraFOM 300
  A. Tänavots, A. Põldvere, Animal Husbandry 51, 32-38. Leedu, Kaunas 2008
 23. Sealiha kvaliteet ja selle hindamine 
  A. Põldvere, Eesti Tõusigade Aretusühistu, Aastavakk 2009
 24. Huvigruppide erinevad arusaamad liha kvaliteedist 
  A. Põldvere, Eesti Tõusigade Aretusühistu, ettekanne õppepäeval Terve loom ja tervislik toit, 2009
 25. Kuldiliha kõrvalmaitse vältimise viisid (kahe artikli refereering) 
  A. Tänavots, Eesti Maaülikool. 2009. Tõuloomakasvatus nr. 2.
 26. Erinevate uimastamismeetodite mõju sealiha kvaliteedile
  pm-knd Aarne Põldvere, Eesti Tõusigade Aretusühistu, 2009, Tõuloomakasvatus nr. 3.
 27. Djuroki tõu mõjust sealiha kvaliteedile Eestis
  pm-knd Aarne Põldvere1, tehn-mag Riina Soidla2 ja Stanislav Zurbenko2, 1Eesti Tõusigade Aretusühistu, 2Eesti Maaülikool, 2010, Tõuloomakasvatus nr. 3.
 28. Geneetilised võimalused kastreerimise vältimiseks  
  J. Merks, 2011, Tõuloomakasvatus nr.1. (PDF)
 29. Sigade rümba- ja lihakvaliteeti mõjutavad tegurid. I kuldi tõu ja sigade soo mõju rümba koostisele 
  A. Tänavots, A. Põldvere, R. Soidla, L. Lepasalu, S. Žurbenko. Agraarteadus XXII*1*2011. (PDF) 
 30. Sigade rümba- ja lihakvaliteeti mõjutavad tegurid. II kuldi tõu, sigade soo ja pH1 mõju liha kvaliteedinäitajatele 
  A. Tänavots, A. Põldvere, R. Soidla, L. Lepasalu, S. Žurbenko. Agraarteadus XXII*1*2011. (PDF)
 31. Liha kvaliteet ja selle määramise meetodid. Aarne Põldvere1,2, Alo Tänavots1, 1 Eesti Maaülikool, 2 Eesti Tõusigade Aretusühistu. Terve loom ja tervislik toit 2012 (PDF)
 32. Sigade heaolu – liha kvaliteedi oluline mõjufaktor
  Kristi Kerner1 (doktorant), pm-dr Imbi Veermäe1, tehn-knd Lembit Lepasalu1, pm-knd Aarne Põldvere 1,2. 1 Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond, EMÜ, 2 Eesti Tõusigade Aretusühistu, 2012, Tõuloomakasvatus 4.
 33. Kuldinuum tagab majanduslikkuse 
  Hans-Peter Pecher, Erfolg im Stall, 52, 1, 2013, lk 22, 2013, Tõuloomakasvatus 1.
 34. Effect of imported Duroc boars on meat quality of finishing pigs in Estonia 
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Raili Saar, Taavi Torga, Tanel Kaart, Riina Soidla, Tauno Mahla, Helena Andreson, Lembit Lepasalu. Agronomy Research, 2015, 13(4) 1040–1052
 35. Sigade ristamise mõju sealiha sensoorsetele omadustele 
  Aarne Põldvere, Riina Soidla, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots. Tõuloomakasvatus 1/2015, 17-19
 36. Salmonellade leviku vähendamine sigadel (Taani kogemus)
  Jan Dahl. Tõuloomakasvatus 1/2015, 29-31
 37. Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade lihas- ja rasvkoe kvaliteedile 
  Taavi Torga, magistritöö, juhendajad Pm-knd Aarne Põldvere, pm-dr Alo Tänavots, 2015
 38. Madala temperatuuriga termilise töötlemise mõju sealiha reoloogilistele ja tehnoloogilistele omadustele
  Sten Sild, bakalaureusetöö, juhendajad Pm-knd Aarne Põldvere, pm-dr Alo Tänavots, Pm-mag Raili Saar, 2015
 39. Sigade ristamise mõju puljongi sensoorsetele omadustele
  Aarne Põldvere, Riina Soidla, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots. Tõuloomakasvatus, 2/2015, 18-19
 40. Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade lihaskoe kvaliteedile
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Taavi Torga. Tõuloomakasvatus, 3/2015, 12-16
 41. Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade rasvkoe kvaliteedile
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Taavi Torga. Tõuloomakasvatus, 4/2015, 15-18
 42. Madalal temperatuuril töötlemise mõju sealiha reoloogilistele ja tehnoloogilistele omadustele
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Raili Saar, Sten Sild, Lembit Lepasalu, Tõuloomakasvatus, 3/2016, 21-25
 43. Happeliste marinaadide mõju sealiha kvaliteedinäitajatele
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots,Kristiina Veri, Tanel Kaart, Jaanika Torp, Tõuloomakasvatus, 3/2017, 13-15
 44. Sigade selja- ja turjapeki ning ploomirasva omadused 
  Aarne Põldvere (ETSAÜ), Alo Tänavots, Riina Soidla, Annela Heidemann (EMÜ). 2018 JK Sõnumid seakasvatajale, nr 53.
 45. Eestis tapetud nuumsigade rümbanäitajatest 2007.–2018. aastatel
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2019" artiklite kogumik, 6.-7. märts 2019, Tartu, Eesti, 28-40
 46. Eesti nuumsigade rümbanäitajate iseloomustus viimasel kümnendil 
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Tõuloomakasvatus 2/2019, 16-20
 47. Eesti nuumsigade rümbanäitajate muutus aastatel 2007–2020 ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, JK Sõnumid Seakasvatajale, 2021, 62:2-3
 48. Sealiha kvaliteedist ( )
  Alo Tänavots, JK Sõnumid Seakasvatajale, 2021, 63:2-3
 49. Liha ja inimeste tervis – praegused teadmised ja lüngad uuringutes ( )
  N.R.W. Geiker, H.C. Bertram, H. Mejborn, L.O. Dragsted, L. Kristensen, J. R. Carrascal, S. Bügel, A. Astrup, Tõuloomakasvatus 4/2021, 24-26
Kuldisperma tellimine