• Koostöös on jõud. 100 aastat sigade ühistulist aretust  ( ) 
  Väljaandja: Eesti Tõusigade Aretusühistu
  Koostajad: Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Kristina Traks
  Teostus: Meediapilt OÜ
  Toimetaja: Heli Lehtsaar-Karma
  Korrektuur: Sigrid Kahar
  Kujundus: Eve Rammo
  Esikaane foto: Shutterstock
  ISBN 978-9916-4-1903-8

 

Kuldisperma tellimine