Eesti Tõusigade Aretusühistu teadus- ja arendusosakonna üldeesmärgiks on aretus- ja seakasvatusalase teadus- ning arendustegevuse väljatöötamine koostöös aretusühistu liikmeskonnaga, koostöö- ja arendusprojektide algatamine ja nendes osalemine, arengukavade koostamine ja teadus- ja arendusalase tegevuse analüüs. 


Osakonna üheks tööülesandeks on ka vahendada seakasvatusalast informatsiooni  ja publitseerida artikleid.

Uus osakond loodi, et tõsta aretusühistu innovatiivsust, parendada koostööd teiste organisatsioonidega, täiustada aretusühistu teenuseid ja teenuste kvaliteeti.

Kuldisperma tellimine