Siit leiate seemendusjaama kultide sperma kvaliteedi kontrolli tulemused. Sperma liikuvust hinnatakse seemendusjaama laboris 100 protsendipalli süsteemis neljal järjestikusel päeval.

Seemendusjaamast väljastatakse sperma liikuvusega üle 70%.

Hea tiinestuvus seemendamisel tagatakse, kui spermide liikuvus kontrollpäeval on vähemalt 60%. Alla 60% liikuvusega spermale on õigus nõuda asendusspermat. Kui sperma kontrollpäevadel ei vasta nõutud kvaliteedile, teavitatakse sperma tellijat. 

Sperma kvaliteedi andmete vaatamine  

 

Kuldisperma tellimine