Jõudluskontroll

Jõudluskontroll on sigade põlvnemis-, toodangu- ja testiandmete kogumine geneetilise hindamise läbiviimiseks, milles osalevad loomapidaja, Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) ja Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS.

Sigade jõudluskontrollil on tänapäevases seakasvatuses ülioluline roll, aidates oluliselt kaasa selle tõhususe, tootlikkuse ja üldise jätkusuutlikkuse kasvule. 

Sigade jõudluskontrolli üks peamisi eeliseid on selle kesksne roll geneetilises valikus ja aretusprogrammides. Erinevate jõudlusomaduste, nagu kasvukiirus, söödaväärindus ja rümba kvaliteet, range testimise kaudu saavad aretajad tuvastada soovitavate geneetiliste omadustega paremaid isendeid. Selline sihipärane valik aitab arendada seapopulatsioone, millel on paremad omadused, mis suurendab seakasvatuse üldist tootlikkust.

Reproduktiivtõhusus on veel üks kriitiline aspekt, mille puhul jõudluse testimine osutub hindamatuks. Jälgides sigivusparameetreid, nagu viljakus, pesakonna suurus ja emise pikaealisus, saavad tootjad teha teadlikke otsuseid aretusstrateegiate optimeerimiseks. See mitte ainult ei taga ressursside tõhusamat kasutamist, vaid aitab kaasa seakasvatussüsteemide jätkusuutlikkusele.

Täpsemalt vaata sigade jõudluskontrolli kohta EPJ kodulehelt.

Alammenüü

Kuldisperma tellimine