EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU


Erakorralist toetust piima- ja sealihasektorile saab taotleda 1. kuni 7. detsembrini 2021

Maaeluministeerium
Maaeluministeerium

Maaeluminister allkirjastas määruse, mille alusel saavad sealiha- ja piimatootjad taotleda detsembri alguses Covid-19 puhangust tingitud erakorralist toetust kogusummas 5,5 miljonit eurot.

„Mul on väga hea meel, et me saame kiiresti suunata toetuse sektoritesse, mis on praegu kokkuostuhindade kõikumise, ostusöödakulude suure osakaalu ja hindade tõusu tõttu kõige keerulisemas olukorras ja kus sellest tulenev ebakindlus on olnud väga suur,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Oleme sektori keerulise olukorra küsimuse korduvalt tõstatanud Euroopa Liidu põllumajandusministrite kohtumisel. Seda muret jagatakse ning Euroopa Komisjon muutis hiljutise otsusega riigiabi andmise tingimusi paindlikumaks, mis on ettevõtjatele meeldiv uudis.“


Haameri talu müüb tiinusetesterit

Haameri talu
Haameri talu

Haameri talu müüb tiinusetesterit DSG-SCANNER-C Plus koos nutitelefoniga. Seade on soetatud uuena 06.08.2019 ja on väga hästi hoitud.
Hind 1800 € + km tester ja telefon. Testri soetushind ilma telefonita oli 2405.20 € + km.

Ühendust võtta: Ave Haamer, tel 502 3359


JK sõnumid seakasvatajale 63

EPJ AS
EPJ AS

“JK Sõnumid seakasvatajale” novembrinumbrist saab lugeda sealiha kvaliteedist ja IKT kasutamise uuringust. 

Lugege Infolehte: EPJ AS   


Tõuloomakasvatus 4/2021

Tõuloomakasvatus 4/2021
Tõuloomakasvatus 4/2021

Viimasest Tõuloomakasvatuse numbrist saab lugeda sigade aretusfirmadest maailmas. Lisaks sellele on ajakirjas tavapäerane Eesti loomakasvatuse I poolaasta ülevaade maaeluministeeriumi esindajatelt. Teaduse sektsioonis on toodud kokkuvõtted kahest loomakasvatuse erialal kevadel kaitstud seakasvatusalasest magistritööst. Tõlkeartiklis käsitletakse liha ja inimeste tervise seoseid.

Allikas: Tõuloomakasvatus 4/2021   


Maaeluministri infotunnis arutleti valusatel teemadel

EPKK
EPKK

Eesti põllumajanduse aastanäituse EPA2021 esimese päeva hommikul on saanud tavaks põllumajandustootjate ja maaeluministri infotund. Nii ka tänavu. Suuremate probleemidena toodi välja seakasvatussektori keeruline olukord, oldi mures uue kliimapaketi rakendamise ja järgmise eelarveperioodi toetuste jaotuse üle.

Miinuses sealihatootmine. Seakasvatussektoris valitseb äärmiselt keeruline olukord, kus tootmiskulud on kasvanud ja sealiha turuhind kukkunud väga madalale. „Näiteks hetkel on sealiha rümbakilo hind ainult 1,20 eurot ja samas söödateravilja tonnihind 225 eurot. Arusaadavalt on see suure kahjumiga tootmine,“ selgitas olukorda lühidalt Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Koda ja tootjad on selles küsimuses korduvalt ka ministeeriumi poole pöördunud. Sestap tuntigi infotunnis huvi, kui hästi muret ministeeriumis tegelikult hoomatakse ja millised lahendused selle probleemi leevenduseks paistavad.


Tõusigade Aretusühistut asub juhtima Anu Hellenurme

Anu Hellenurme
Anu Hellenurme

Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) tegevjuhi ja juhatuse liikme ametikohal alustab täna, 1. oktoobril, tööd Anu Hellenurme.

Söödatootmisettevõtte Anu Ait OÜ pikaajaline juht tunneb sektorit, tema südameasjaks on olnud ja on ka edaspidi kodumaise loomakasvatuse toetamine, olgu selleks siis looma tervise tagamine, aretustegevus või toodetud liha turustamisteemad. Anu Hellenurme toob välja olulisemad märksõnad: koostöö erinevate valdkondade, sh teadlaste ja tootjate vahel, lihasektrori arengukava elluviimine ja heal tasemel aretustöö, mis võimaldab aretada just sellist tootmiskarja, mis rahuldab nõudlikku tarbijat. Kõige selle taga peitub soov tuua meie inimeste lauale kvaliteetne sealiha, mis kasutab lühikest tarneahelat.

“Minu eesmärk on panustada Eesti seakasvatuse ning Eesti lihatootmise arendamisse. Oma töös võtan aluseks nii lihasektori arengukava kui PÕKA 2030 visiooni ja eesmärgi, mis rõhutab, et meie lihasektor on mitmekesise toodanguga, jätkusuutlik, loodus- ja elukeskkonda väärtustav, tagab isevarustatuse ja on suunatud ekspordi kasvatamisele turuniššides. Eesmärgiks on sektori lisandväärtuse ja kodumaise tooraine kasutamise suurendamine,” selgitas Hellenurme. “Täpsemalt sõnastatult on minu eesmärgid ETSAÜ tegevjuhina tagada Eestis sealihaga isevarustatuse tase 100 protsenti, tugevdada sealihatootjate turujõudu ja muuta sealihasektoris töötamine noorte seas atraktiivseks. Selleks, et neid eesmärke saavutada, tuleb panustada esmalt sealihasektoris kvaliteedikava ning liha seiresüsteemi välja töötamisse.”

Anu Hellenurme sõnul tagab sealiha kvaliteedikava koos liha seiresüsteemiga parimate tavade rakendamise tootja tasandil ning muudab tarneahela läbipaistvamaks.

“Kvaliteedikava on oluline tööriist, sest annab nii tarbijale kui jaemüüjale kindlustunde, et liha on toodetud, järgides kõrgeid kvaliteedistandardeid. Koos tarbija pideva harimise ning promotsioonitegevustega on võimalik luua nõudlus kõrgema kvaliteediga kohaliku sealiha järele, mille eest ollakse valmis kõrgemat hinda maksma, mis omakorda on oluline motivaator sealiha tootmise kasvuks,” rääkis Hellenurme.

ETSAÜ vastne juht on koostöös lihatootmis- ja töötlemissektoriga ning katusorganisatsiooniga Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda loomas sektoriülest tootjaorganisatsioonide liitu „Eesti Liha“, mis läbi kvaliteedi ühtlustamise, ühisinvesteeringute ning teadus- ja arendustegevuse suurendab tootjate turujõudu nii kodu- kui välisturul.


Seakasvatusalased magistritööd

Eesti Maaülikool
Eesti Maaülikool

Jaanikuu algul kaitsti Eesti Maaülikoolis loomakasvatuse erialal kaks seakasvatusalast magistritööd:

 • EMISTE PRAAKIMISE PÕHJUSED JA KARJASPÜSIVUS
  Magistritöö eesmärk oli analüüsida emiste praakimispõhjusi ja karjaspüsivust.
  Tea Liping
  Juhendajad pm-dr Alo Tänavots,
  pm-knd Aarne Põldvere ja
  Raivo Laanemaa
 • DJUROKI TÕUGU KULTIDE SEGUSPERMA KASUTAMINE NUUMSIGADE TOOTMISEKS
  Magistritöö eesmärk oli uurida Eestis djuroki tõugu kultide segusperma kasutamise mõjusid emiste viljakusnäitajatele.
  Elin Sild
  Juhendajad pm-dr Alo Tänavots,
  pm-knd Aarne Põldvere ja
  Raivo Laanemaa

OST

Puhtatõuliste noorsigade müük tipparetusfarmidest toimub aretuskonsulendi Laura Pajumaa vahenduse: 532 64890,

 

  

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük tipparetusfarmidest toimub aretuskonsulendi Laura Pajumaa vahenduse: 532 64890,

 

Haameri talu müüb tiinusetesterit DSG-SCANNER-C Plus koos nutitelefoniga. Seade on soetatud uuena 06.08.2019 ja on väga hästi hoitud.
Hind 1800 € + km tester ja telefon. Testri soetushind ilma telefonita oli 2405.20 € + km.

Ühendust võtta: Ave Haamer, tel 502 3359

Kuulutus lisatud 23.11.2021

 

KALENDER

<< Detsember >>
E T K N R L P
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Kuldisperma tellimine