EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

Seakatku kõrghooajal on oluline koostöö

Tarmo Tamm

„Suvekuud on sigade Aafrika katku puhangute kõrghooaeg, mistõttu on oluline koostöö nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm kohtumisel seakasvatajatega. 

„Eestis on sel aastal esinenud kaks sigade Aafrika katku juhtumit kodusigadel, millest mõlemad olid piirkonnas, kus metssigade populatsioon on jätkuvalt kõrge. Seakatk levib metsast farmi ja seepärast tuleb riski vähendamiseks oluliselt piirata metssigade populatsiooni. Selles osas on konkreetne strateegia Keskkonnaministeeriumiga kokku lepitud ning seda ka täidetakse,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Samuti peavad kõik seakasvatajad eriti hoolikalt järgima bioohutusnõudeid ja vajadusel rakendama topeltkontrolli, kuna on ilmselge, et riskid on väga suured. Rõhutan, et järeleandmisi olla ei saa ning pingutada tuleb kõigil.”

Sigade Aafrika katk on kodusigadele jätkuvalt suureks ohuks

Seakatk

Sigade Aafrika katk on metssigadel jätkuvalt väga levinud ega näita taandumise märke. Maaeluminister Tarmo Tamm rõhutas, et suvi on taudi leviku kõrghooaeg ning seakasvatajatel tuleb erilise täpsusega täita kõiki kehtestatud bioohutusnõudeid. Väga oluline on koostöös jahimeestega kärpida metssigade arvukust, et vähendada metsas viiruskoormust.

Eestis avastatud katkujuhtumite kaart täieneb alates 2014. aasta sügisest pidevalt uute nakatunud metssigade juhtumitega ning seni on viirusest puutumata vaid Hiiumaa ja Muhumaa. Kuu aega tagasi diagnoositi sigade Aafrika katk Pärnumaa Kihlepal ligi 3400 seaga farmis ning paari päeva eest Saaremaal Orissaare vallas asuvas farmis, kus laupäeval jõuab lõpule ligi 3200 sea hukkamine. Mõlemad juhtumid on pärit paigust, kus metssigade nakatumine on keskmisest kõrgem.

„Sigade Aafrika katk jääb Eesti metsadesse ja meie naaberriikidesse veel pikkadeks aastateks ning tähelepanu hajumine ja hooletuks muutumine maksab väga valusalt kätte, sest pärast taudi ametlikku diagnoosimist hukatakse farmis kõik loomad,ˮ ütles Tamm. Ta lisas, et iga uus seakatku juhtum on valus löök kodumaisele seakasvatusele.

Leedus tuvastati väga suures seafarmis sigade Aafrika katk

Seakatk13. juulil diagnoositi seakatk Leedus 23 464 seaga farmis. Nakkuse leviku tõkestamiseks rakendatakse taudipunktis ja selle lähiümbruses piirangud võimaliku nakkusohtliku materjali liikumisele, viiakse läbi täiendavad kontrollid, taudistunud farmi sead hukatakse ning hoone puhastatakse ja desinfitseeritakse.

See oli Leedu selle aasta kümnes sigade Aafrika katku juhtum kodusigadel. Eile tuvastati ka Lätis nende selle aasta kolmas sigade Aafrika katku juhtum. Poolas on sel aastal sigade Aafrika katk jõudnud 29 seafarmi. Eestis on sigade Aafrika katk tuvastatud kahes farmis, juuni keskel Pärnumaal Audru vallas asuvas 3400 seaga farmis ning mõne päeva eest Saaremaal enam kui 3200 seaga farmis.

Sigade Aafrika katk levib ka Kesk-Euroopa suunas, tänaseks on sigade Aafrika katku diagnoositud 24 Tšehhi metsseal. Eestis on juuni lõpu seisuga uuritud 6519 metssiga, kellest 556 olid sigade Aafrika katkule positiivsed.

Allikas VTA    

Saaremaa seafarmis tuvastati sigade Aafrika katk

Seakatk

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) diagnoosis sigade Aafrika katku Saaremaal Orissaare vallas asuvas ligi 3200 seaga farmis. Nakkuse tõkestamiseks kehtestati taudipunktis karantiin, sead hukatakse ning seejärel hoone desinfitseeritakse.

Juhtumi uurimine algas eile seoses sigade suurenenud suremusega farmis. Taudi farmi jõudmise võimalike põhjuste väljaselgitamiseks sõidavad kohale Eesti Maaülikooli teadlased. Homme alustab AS Vireen taudistunud farmis sigade hukkamist ning korraldab ka hukatud loomade nõuetekohase kahjutustamise.

Taudipunktist kümne kilomeetri raadiusesse jääb veel üks samale omanikule kuuluv seafarm, mis on kõrgendatud tähelepanu all ning mida koheselt kontrollitakse.

Taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult VTA volitatud isikud. Eesti Maaülikooli teadlased aitavad epidemioloogilise uuringu käigus välja selgitada, kuidas haigustekitaja võis farmi pääseda. Viimati kontrolliti farmi 7. juunil, kuid kontrolli hetkel puudusi ei leitud.

Tšehhis on seakatk muutunud kriitilisemaks

Seakatk

Tšehhis tuvastati juuni lõpus esimene sigade Aafrika katku juhtum, mis on nüüdseks veelgi edasi levinud.

“Olukord on läinud kriitilisemaks, tänaseks oleme algsest katkupiirkonnast viie kilomeetri raadiuses leidnud 37 hukkunud siga”, selgitas olukorda Tšehhi jahindusspetsialist Miloš Ježek Eesti Jahimeeste Seltsile.

Veterinaaramet on 37 hukkunud metsseast tuvastanud 22 isendil katkutunnused. 10 siga olid aga negatiivse tulemusega ehk katkust puutumata jäänud. Ülejäänud viie isendi kohta pole analüüsi tulemusi veel teada.

Tšehhi veterinaaramet keelustas seakatku tõttu 92 jahipiirkonnas (1000 km2 piires) küttimise. Samuti on keelatud söötmine ja peibutamine.

27. juunil tuvastati Ida-Tšehhis Zlini linna lähedalt kaks sigade Aafrika katku tunnustega metssiga, tänaseks on seakatku nakatunud juba 22 isendit.

Allikas Eesti Jahimeeste Selts    

EK leevendas katkupiirkondade sigade tapmise nõudeid

Seakatk

Veterinaar- ja Toiduameti ettepanekul kinnitas Euroopa komisjon rakendusotsuse muudatuse, mille kohaselt tohib III tsoonist pärit sigu tappa ka samal päeval kui tapetakse tsooniväliseid sigu. Varem tuli III tsoonist pärinevaid sigu tappa eraldi päeval. 

Sigu tohib tappa päeva lõpul kui pärast neid teisi sigu enam ei tapeta. Endiselt tohivad III tsoonist pärit sigu tappa ainult vastavat luba omavad tapamajad. Rakendusotsuse muudatusega antava erisuse saamiseks peab ettevõte oma tegevuse korraldama viisil, mis tagab nii tapmisele saabuvate sigade kui ka neilt pärinevate saaduste piisava eraldatuse ning sellisele töökorraldusele saama ka Veterinaar- ja Toiduameti heakskiidu.

„Koostöös lihakäitlejatega oleme leidnud võimaluse sigade Aafrika katku piirangute leevendamiseks. Pärast mitut kuud läbirääkimisi saime Eesti seakasvatajate jaoks soodsa lahenduse,“ ütles Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.

Aretusaruanne 2016

ETSAÜ

Sigade jõudluskontrollis oli 31. detsembri 2016. a seisuga 10 031 põhikarja siga, kes paiknesid 24 seafarmis ja kellest 573 olid emikud, 1786 nooremised, 7576 emised ja 96 kuldid. Eraldi arvestust peetakse Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) seemendusjaama kohta, kus oli aruandeaasta lõpu andmetel 45 kulti ja kelle andmed on olulised geneetilise hindamise seisukohast.

Aruandeaastal oli jõudluskontrollis 964 eesti suurt valget (moodustas seapopulatsioonist 9,6%), 2167 eesti maatõugu (21,5%), 19 pieträäni tõugu (0,2%), 43 djuroki tõugu (0,4%) ning 6233 ristandsiga (61,8%), samuti 650 (6,5%) teadmata tõuga siga.

Kui eelmist 2015. aastat iseloomustas sigade arvu 33%-line vähenemine sigade Aafrika katku ja kehvemates farmides sigade pidamise lõpetamise tõttu, siis aruandeaastal toimus sigade arvukuse suurenemine 3,7% võrra. Kui 2015. a lõpul oli jõudluskontrollis 9699 põhikarja siga, siis aruandeaastal lõpuks ulatus nende arv 10 076-ni.

Lugege edasi   

Tšehhis tuvastati sigade Aafrika katk

Seakatk

Sigade Aafrika katk levib Kesk-Euroopa suunas, täna diagnoositi sigade Aafrika katk Tšehhi metsseal. Tegemist on Tšehhi esimese sigade Aafrika katku juhtumiga.

Tšehhi on viies Euroopa liidu riik, kuhu sigade Aafrika katk on jõudnud. Eestis on 15. juuni seisuga sel aastal uuritud 6301 metssiga, neist 532 olid sigade Aafrika katku suhtes positiivsed.

Lätis on sel aastal tuvastatud kaks, Leedus neli ning Poolas 15 sigade Aafrika katku juhtumit kodusigadel. Eestis on sel aastal sigade Aafrika katk tuvastatud ühes farmis.

Allikas VTA   

Sigade aretusest Rootsis

RootsiViimases Tõuloomakasvatuse numbris ilmus refereering sigade aretusest Rootsis. Refereering põhineb 30.–31. mail 2017. a Leedus toimunud XVIII Balti aretusalase konverentsi Nils Lundeheimi ettekandel "Sigade aretuse tõusud ja mõõnad Rootsis – välismaalt sisse toodud geenide plussid ja miinused".

Lugege edasi   

Seemendajate register

KultUuendatud seemendajate registris on info 52 litsenseeritud sigade seemendaja kohta

Lugege edasi   

12 sissekannet 1 2

OST

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890,

 

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890.

 

 

KALENDER

<< Juuli >>
E T K N R L P
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Kuldisperma tellimine