EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

Tallinnas kohtusid Euroopa juhtivad veterinaarametnikud

Seakatk

Euroopa Liidu riikide peaveterinaararstide kohtumisel Tallinnas tõdeti, et edendamist vajab koostöö nii liikmesriikide vahel, liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel kui ka suhtlemises avalikkusega.

Möödunud nädalal toimus Tallinnas Euroopa Liidu riikide peaveterinaararstide kohtumine, kus lisaks munades tuvastatud fiproniili teemale olid arutelu all veel Euroopa komisjoni antibiootikumide resistentsuse vastu võitlemise tegevuskava, piiriüleste tauditõrjeprogrammide rakendatavus, sigade Aafrika katku leviku piiramise võimalused ja kaupade nõuetekohasuse tõendamine. 

Eesmärgiks on toetada liikmesriike uuenduslike ja tõhusate lahenduste leidmisel osas, mis puudutab loomakasvatuses kasutatavaid antibiootikume. Mõned toimeained inimeste ja loomade bakternakkuste ravis on sarnased ning seetõttu võivad resistentsed bakterid saastada toidu ja sealtkaudu jõuda inimeseni, kuid ka vastupidi. Euroopa Liidus on keelatud antibiootikumide kasutamine loomade kasvu ja arengu toetamiseks. Antibiootikumiresistentsete mikroobide osas jagasid liikmesriigid ka kogemusi koostööst inimtervise ning keskkonna valdkondadega.

Läänemaa seafarmis tuvastati sigade Aafrika katk

Seakatk

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) diagnoosis sigade Aafrika katku Oru külas Lääne- Nigula vallas Läänemaal Linnamäe Peekon OÜ sigalas, kus peetakse ligikaudu 6800 siga.

VTA sai 18. septembri hommikul teate sigade suurenenud suremuse kohtaLinnamäe Peekon OÜ poegimissigalas Läänemaal. Juhtumit kontrolliti, et selgitada välja võimalik sigade Aafrika katku puhang. Selleks võeti surnud sigadelt proovid ja saadeti need Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse uurimisele ning samuti võeti proovid söödast. Koheselt kehtestati seafarmile kitsendused.

Viimati kontrolliti kõnealust sigalat Veterinaar- ja Toiduameti poolt käesoleva aasta augusti lõpus ning siis farmis puudusi bioohutuse nõuete täitmise alal ei leitud. Ka seakatku proovid, mis võeti kõnealuses farmis 4. septembril, olid negatiivsed.

Täna hommikul kinnitas Veterinaar- ja Toidulaboratoorium sigade Aafrika katku tekitaja leiu.

Farmi ümber on kehtestatud tsoonid, kus on seatud piirangud sigade ja nendelt pärineva liha liikumisele. Kuna taudistunud alal on kehtestatud karantiin, siis taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult VTA poolt volitatud isikud.

 

Emiste seemendamine – kuidas saada parim tulemus?

Fantoom

19.–20. oktoober 2017 Laulasmaa SPA

Neljapäev:

09.00 Registreerumine
09.30 Seminari avamine
09.35 TAINTSTOP – uus sööt alternatiivina põrsaste kastreerimisele.

Lektor Guy Janssens (sponsoreeritud Anu Ait OÜ poolt).

11.30 Kohvipaus

ETSAÜ seemendusalase seminariga jätkab lektor Kristen Vogt Kyndesen (Taani)

11.50 Emiste seemendamine – kuidas saada parim tulemus?
13.20 Lõuna
14.20 Emiste seemendamine – kuidas saada parim tulemus?
15.50 Kohvipaus
16.10 Emiste seemendamine – kuidas saada parim tulemus?
18.00 Õhtusöök

Peale õhtusööki võimalus külastada vee- ja saunakeskust (avatud kella 7.00 – 22.00)

Reede:

7.00 Hommikusöök
10.00 Kunstliku seemendamise kasutamine farmis
11.30 Kohvipaus
11.45 Nooremiste hooldamine
13.15 Lõuna
14.15 Noorte emiste pikaealisus/vastupidavus.
15.45 Seminari kokkuvõte

 

Registreerumine kuni 12. oktoobrini järgneva lingi kaudu: https://goo.gl/forms/LunM6biKBnnheqYr2

Osavõtutasu:
Liikmele: 85€+km
Mitteliikmele: 100€+km
(Hind sisaldab koolitusmaterjale, toitlustust ja majutust.)

Täiendav info: Anni Piirfeldt – 53 900 856, anni.piirfeldt@estpig.ee

Kutse PDF formaadis

Müüa Y emiseid

Emis

Saimre Seakasvatus OÜ müüb Y emiseid (Zline)

Kontakt: Jüri Karpovski 53320350

(Foto on illustratiivne)

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrollil muutus nõukogu

EPJ

28. augustil toimus Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek, kus valiti ametisse uus nõukogu.

Aktsiaseltsi enamusaktsionäri Eesti Vabariigi ettepanekul muudeti ühingu põhikirja. Muudatuse kohaselt on aktsiaseltsi nõukogu liikmete arv 3–5 ja nõukogu liikmete volitused kestavad kolm aastat.

Koosolekul kutsuti tagasi aktsiaseltsi senine nõukogu ja valiti ametisse uus nõukogu koosseisus Toomas Kevvai, Ulve Märtson, Tanel-Taavi Bulitko ja Roomet Sõrmus. Uue liikmena valiti Indrek Grusdami asemel nõukogusse Toomas Kevvai, teised kolm liiget kuulusid ka varasemalt nõukogu koosseisu.

Lugege portaalist pollumajandus.ee   

Kõik Eesti seafarmid peavad üles panema hoiatava plakati

Seakatk

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) annab kõigile Eesti seafarmidele territooriumi piirdele ülespanekuks suure plakati, kus on kirjas olulisemad bioohutusnõuded, mida farmi territooriumile sisenedes seoses Eestis leviva seakatkuga (SAK) tuleb järgida.

„Kuigi kõigis seafarmides on tänaseks bioohutusnõuded täidetud, on oluline nende järjepidev rakendamine, et välistada taudi jõudmine metsast kodusigadeni. Taud levib endiselt meie metsades jõudsalt ning teateid SAK-positiivsetest metssigadest saame iganädalaselt,“ ütles VTA loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kaup.

Seakatk ei näita vaibumise märka ka meie lähiriikides. Sel aastal on Lätis tuvastatud neli, Leedus 24 ning Poolas 67 seakatku puhangut kodusigadel. Samal ajal on Tšehhis tuvastatud juba 95 katkujuhtumit metssigadel. Eestis on 15. augusti seisuga uuritud sel aastal 7300 metssiga, kellest 659 on olnud sigade Aafrika katkule positiivsed.

Seemendajate register

KultUuendatud seemendajate registris on info 52 litsenseeritud sigade seemendaja kohta

Lugege edasi   

Aktiivsete kultide välimiku hindepunktid

Kult

ETSAÜ seemendusjaamas 16.03.2017 ja 22.05.2017 hinnatud aktiivsete kultide välimiku hindepunktid. Hinnatud Mait Mahlapuu ja Aino Aringo poolt.

Lugege edasi   


OST

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890,

 

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890.

 

Saimre Seakasvatus OÜ müüb Y emiseid (Zline)
Kontakt: Jüri Karpovski 53320350

Kuulutus lisatud 08.09.2017

 

KALENDER

Kirsten Vogt Kyndesen Taanist

Sigade seemendamise alane seminar

<< September >>
E T K N R L P
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Kuldisperma tellimine