• Aino Aringo (seakasvatusalane ja veterinaariaalane) – 5326 4890
  • Raivo Laanemaa (seemendusalane nõustamine) – 513 5927
Kuldisperma tellimine