Eesti Tõusigade Aretusühistu pakub seakasvatajale järgnevaid teenusid:

  • noorsigade valik aretuskarja
  • testimine – pekipaksuse ja selja-pikilihase läbimõõdu mõõtmine ultraheliaparaadiga
  • rümpade hindamine ja liha kvaliteedinäitajate analüüs
  • tõusigade müük
  • sperma ja seemendusvahendite müük
  • seakasvatusalane nõustamine – aretus, veterinaaria, seemendus.

 

Kuldisperma tellimine