1. ECODIAR võõrdepõrsaste startersöödas, pm-dr. Leo Nigul, EPMÜ LKI seakasvatusosakond, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 1

  2. Kodumaised ratsioonsöödad võõrukitele ja kesikutele, pm-dr. Leo Nigul, EPMÜ LKI seakasvatusosakond, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 2

  3. Täiendsööt võõrutusjärgseks kasvuperioodiks, pm-dr. Leo Nigul, EPMÜ LKI seakasvatusosakond, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 3

  4. Kaasaegseid seisukohti imetavate emiste söötmisel, pm-dr. Leo Nigul, EPMÜ LKI väikelooma- ja linnukasvatusosakond, 2000, Tõuloomakasvatus nr. 1

  5. Küüslauk, Ajakirjas Pig International, august 1999. a., Tõuloomakasvatus nr. 1, Refereeris Monika Vaidla

  6. Rapsiseemneid ja -kooki sisaldavate ratsioonide toitefaktorite seeduvus kasvavatel sigadel. R. Leming, A. Lember, APSi toimetised, 15, 2001

  7. Taimsed söödalisandid Refereerinud Alo Tänavots Pig International 30, nr. 4, 2000, 2001, Tõuloomakasvatus nr. 2

  8. Toitainete (N, P, K) kadu veise- ja seakasvatuses A. Kaasik, R. Leming, T. Remmel. AGRAARTEADUS, 2002 * XIII * 4 (PDF formaadis)

  9. Erinevate glükosinolaatide sisaldus Eestis toodetud rapsi-seemnetes ja -koogis. Leming, R., Lember, A., Kukk, T. AGRAARTEADUS, 2004 * XV * 1 (PDF formaadis)

  10. Kuum- ja külmpress-rapsikoogi keemiline koostis R. Leming, A. Lember.  Agraarteadus 2005/2 (PDF)

  11. Tootmisfarmi võõrdepõrsaste söötmiskogemusi. Pm-mag Varpo Vare, emeriitprof Olev Saveli, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 2007, Tõuloomakasvatus nr. 4.

  12. Võõrdepõrsaste ja kesikute kasvu dünaamikast tootmisfarmis Pm-mag Varpo Vare, emeriitprof Olev Saveli, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 2008, Tõuloomakasvatus nr. 4.

  13. Sigade kasvudünaamika vedelsöödal Pm-mag Varpo Vare, emeriitprof Olev Saveli, EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 2010, Tõuloomakasvatus nr. 3.

  14. Seakasvatajate seminar Haapsalus Pille Kütt Eesti Tõusigade Aretusühistu aretusspetsialist, 2012, Tõuloomakasvatus nr. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuldisperma tellimine