ECODIAR võõrdepõrsaste startersöödas

pm-dr. Leo Nigul
EPMÜ LKI seakasvatusosakond

ECODIAR on vorstirohust (Origanum vulgare) toodetud tümoolilõhnaline produkt, mille toimeaineks on eeterlik õli – hirtumõli, mida ECODIAR sisaldab 5%. ECODIAR’i (ecology-ökoloogia; diarröa-kõhulahtisus) on imporditud Eestisse ja soovitatud kasutada põrsastele võõrutusjärgsest stressist, E coli’st, salmonellast, stafülo- kokkidest ja koktsiidilistest põhjustatud kõhulahtisuse puhul. Talle on omistatud ka seente toksiinide mõju pidurdavat ja kasvajarakkude vohamist takistavat toimet.
Võõrutusjärgset kõhulahtisust ja sellest tingitud lõppemist ning jõudluse vähenemist esineb seafarmides, kus ei kasutata kaasaegseid profülaktilisi toimeaineid. Sellest tingituna otsustati katseliselt kontrollida ECODIAR’i toimet Kehtna seafarmis.
Katse viidi läbi eesti peekoni tõugu võõrdepõrsastega (võõrukitega). Kummaski rühmas oli 16 võõrukit, kelle keskmine kehamass 42 päeva vanuselt oli 12 kg. Nii katse- kui kontrollrühma sigu söödeti Groba sööturitest startersöödaga (start 2), mis oli toodetud AS Pomes Feeds jõusöödatööstustes. Kehtnas lisati katserühma sigade startersööda 1 kg kohta 0,5 g ECODIAR’i. Startersööda 1 kg sisaldas proteiini 197 g (tarve 160…180), kiudainet 38 g, kaltsiumi 8 g (6…7), fosforit 7,3 g (4,5…6), lüsiini 12,7 g (7,5…10), A-vitamiini 4800 RÜ (2000…1500), D3-vitamiini 1200 RÜ (200…250) ja E-vitamiini 23,9 mg (15).
Kolmekümne kaheksa päevase katseperioodi vältel ei esinenud katse- ja kontrollrühmas kõhulahtisust. ECODIAR’i lisamine katses kasutatud startersöödasse ei suurendanud võõrukite isu, massi-iivet ega sööda- kasutust. Võõrukite jõudlust iseloomustavate näitajate 1…2% erinevus katse- ja kontrollrühma vahel mahub katsevea piiridesse.
Kõikide toimeainete (biostimulaatorite) ühiseks omaduseks on organismi sattunud tervistkahjustavate bakterite tõkestamine või isegi hävitamine ja nendega kaasneva mikrofloora pärssimine. Kahjuliku mikrofloora vohamine intensiivistub toitainete poolest tasa- kaalustamata ja söödatarbele mittevastavate söötade kasutamisel. Seente ja bakterite ning nende toksiinide poolt kahjustatud sööt vähendab organismi immuunsust ja soodustab haigestumisi ning lõppemisi. Külmades ja niisketes sigalates allapanuta pidamisel nõrgeneb sigade vastupanu haigustele. Põrsad, eriti võõrutusperioodil, on nimetatud puudustele eriti vastuvõtlikud. Vanemad sead taluvad kehvi söötmis- ja pidamistingimusi paremini kui nooremad. Esitatust järeldub, et toimeainete kasutamine ja selle kontsentratsiooni suurendamine söödas suurendab nooremate sigade jõudlust suhteliselt rohkem kui vanematel. Samuti parandavad toimeained halbades tingimustes peetud sigade jõudlust suhteliselt paremini kui heades tingimustes.

Tabel. Katsetulemused

Näitajad Startersööt

katserühm

kontrollrühm

Ratsioon, kg 1,62 1,63
Massi-iive, g 673 689
Söödakulu, kg/kg 2,40 2,37


Katsetes kasutatud ASi Pomes Feeds startersööt oli täisväärtuslik, pidamistingimused Kehtnas head, sead terved ja kõrge aretusväärtusega. Sellest tingituna oli võõrdepõrsaste jõudlus suur ka ilma ECODIAR’i lisamata ja viimane ei pääsenud mõjule.
Antibiootilised ja sünteetilised bakteritsiidsed toime- ained võivad põhjustada resistentsete bakteritüvede teket ja ladestuda söötmisel ka nuumikute lihasse. Seetõttu püütakse vähendada antibiootiliste toimeainete kasuta- mist söödas. Taimsete toimeainete kohta sellised tähele- panekud puuduvad. Sellepärast võib ECODIAR osutuda perspektiivseks tingimustes, kus sigadel, eriti võõrukitel, esineb kõhulahtisust ja lõppemisi.