Eesti Tõusigade Aretusühistu 

749 3144

Anu Hellenurme

juhatuse esimees
501 0842

Raivo Laanemaa

aretuse juht
513 5927

Anu Allas

raamatupidaja
514 7156

Anni Elisabeth Piirfeldt (tööleping peatatud)

juhiabi-veterinaar
5390 0856

Aarne Põldvere

lihatehnoloog-kvaliteedijuht
525 3420

Laura Sääsk (Pajumaa)

veterinaar-aretuskonsulent
5326 4890

Annely Edesi

aretuskonsulent
5305 7747

Iurii Polishchuk

seakasvatuse konsulent
5451 0259

Jaanika Kreela

seemendusjaama juhataja
501 1849

Andres Aasna

seemendusjaama autojuht
53226726

Madis Rembel

lepinguline
Karantiinilaut

 

Kuldisperma tellimine