Eesti Tõusigade Aretusühistu

Telefon: 749 3144,
E-post:

Raivo Laanemaa

Eesti Tõusigade Aretusühistu
juhataja
513 5927

Ly Lobjakas

raamatupidaja
552 9412

Anni Elisabeth Piirfeldt (tööleping peatatud)

juhiabi-veterinaar
5390 0856

Laura Pajumaa

aretuskonsulent
5326 4890

Annely Edesi

aretuskonsulent
5305 7747

Aarne Põldvere PhD

aretusspetsialist-lihatehnoloog
525 3420 

Mait Mahlapuu

SJ peaspetsialist
5322 9213

Jaanika Kreela

SJ laborant
501 1849

Andres Aasna

SJ autojuht
53226726

Madis Rembel

lepinguline
Karantiinilaut

 

Kuldisperma tellimine