ETSAÜ seemendusjaama kultide seemendustulemused

Eesti Tõusigade Aretusühistu hakkab avaldama oma kodulehel ETSAÜ kultide seemendustulemuste graafikuid kvartalite lõikes. Andmed graafikutel on farmide viisi paremusjärjestuses ümberindluste alusel ning lisainformatsioonina on juurde toodud pesakonna andmed. Oma ettevõtte asukoha määramiseks nendel graafikutel soovitame leida Possusust oma karja emiste ümberindluse % ja pesakonna suurus trükiselt „Toodangustatistika kultide kohta“. Valides seemenduste perioodiks sobiva kvartali ja staatuseks „Tartu KSJ kuldi“.

Graafikuid hakkame lisama kvartalite kaupa vastavalt andmete laekumisele Jõudluskontrolli Keskusesse. Täpsema info saamiseks pöörduge oma konsulendi poole!

Kuldisperma tellimine