1. Eesti peekoni tõugu sigade kasutamine Lätis, Z. Berzina, A. Vege, M. Jansone, Läti Põllumajandusülikool, 1998, Tõuloomakasvatus nr. 3
 2. Einführung eines organisierten Schweinezuchtprogramms in Estland. M. Rätsep*, Schweinezuchtverband Estland, Tartu, 7th Baltic Animal Breeding Conference, Tartu 2001.
 3. Suurt valget tõugu emiste viljakus ja piimakus. EPMÜ Loomakasvatusinstituut. Väitekiri magistrikraadi taotlemiseks loomakasvatuse erialal. A. Tänavots. 1997. 
 4. VII Animal Breeding Conference (PDF)
 1. Uuendemiste plaaniline ostmine ja kohandamine oma karjas. Refereerinud Maret Rätsep, 2001, Tõuloomakasvatus nr. 3
 2. FACTORS AFFECTING PERFORMANCE OF GILTS A. Tänavots Animal Breeding in the Baltics 2004
 3. Erafarmi põrsakasvatuse majandamine V. Vare, O. Saveli. 2005, Tõuloomakasvatus nr. 1. (PDF)
 4. Emiste viljakus tootmisfarmis V. Vare, O. Saveli. 2005, Tõuloomakasvatus nr. 2. (PDF)
 5. Sigade jõudluse aretusväärtuse hindamine on muutumas M. Kruus. 2005, Tõuloomakasvatus nr. 4. (PDF)
 6. Emiste viljakus tootmisfarmis V. Vare, O. Saveli. 2005, Tõuloomakasvatus nr. 4. (PDF)
 7. Sigade jõudluskontroll 2005. aastal K. Kersten, 2006, Tõuloomakasvatus nr.1. (PDF)
 8. Sigade liinide suuruse optimeerimine E. Kalm, 2006, Tõuloomakasvatus nr.1. (PDF)
 9. Sigade jõudluskontrolli aktuaalsus C. Edel, 2006, Tõuloomakasvatus nr.1. (PDF)
 10. Pig Breeding Data Management in Estonia M. Kruus, 2006, XII Baltic Animal Breeding and Genetics Scientific Conference (PDF)
 11. Kuidas tõsta seakarja geneetilist taset tervist kahjustamata
  Dr G. Walling, J. H. Owen, 2007, Tõuloomakasvatus nr. 3. (PDF)
 12. Jõudluskontrolli tulemustest 2007. aastal A. Pentjärv, K. Kersten, 2008, Tõuloomakasvatus nr. 1. (PDF)
 13. Veterinaar- ja Toiduamet kontrollis 2007. aastal aretustegevust M. Help, M. Tuimann, 2008, Tõuloomakasvatus nr. 1. (PDF)
 14. Karja suurema viljakuse kindlustab teadlik ristamine A. Lilleorg, ETSAÜ aretusspetsialist, 2008, JKK sõnumid (PDF)
 15. Sigade aretus. A. Põldvere, Eesti Tõusigade Aretusühistu, 2008
 16. Jõudluskontrolli tulemustest 2008. aastal K. Kersten, 2009, Tõuloomakasvatus nr. 1. (PDF)
 17. Eesti seakasvatajaid huvitab Kanada aretusedu. pm-mag Merle Kruus, Eesti Tõusigade Aretusühistu. 2009. Tõuloomakasvatus nr. 2.
 18. Uus lähenemine emikute kasutamisel. pm-mag Merle Kruus, Eesti Tõusigade Aretusühistu. 2009. Tõuloomakasvatus nr. 4.
 19. Sigade jõudluskontroll 2009. aastal K. Kersten, Jõudluskontrolli Keskus, 2010, Tõuloomakasvatus nr.1. (PDF)
 20. Sigade jõudluskontroll K. Kersten, Jõudluskontrolli Keskus, 2011, Tõuloomakasvatus nr.1. (PDF)
 21. Emiste viljakuse ja söömuse elueaandmed G. Walling, 2011, Tõuloomakasvatus nr.1. (PDF)
 22. Siga pekita ei kasva A. Lilleorg, Eesti Tõusigade Aretusühistu. 2012. Maamajandus nr 2. (PDF)
 23. Emiste tootmispäevade arvestus. Külli Kersten, 2012, JKK Sõnumid Seakasvatajale nr 34.
 24. Sigade jõudluskontroll 2012. aastal. Külli Kersten, J2013, Tõuloomakasvatus 1.
 25. Tootmisfarmi emiste viljakus kümne aasta jooksul kahel perioodil. V. Vare, O. Saveli, 2016, Tõuloomakasvatus 1.
 26. Vundament heale suguemisele. H. Kaack, 2016, Tõuloomakasvatus 1.
 27. Sigade jõudluskontrolli tulemused 2015. aastal. K. Kersten, Jõudluskontrolli Keskus, 2016, Tõuloomakasvatus 1.
 28. Sigade jõudluskontrolli tulemused 2016. aastal. K. Kersten, 2017, Tõuloomakasvatus 1.
 29. Põrsaste tootmine Saksamaal. H.-P. Pecher 2017, Tõuloomakasvatus 1.
 30. Sigade aretuse tõusud ja mõõnad Rootsis – välismaalt sisse toodud geenide plussid ja miinused. N. Lundeheim, 2017, Tõuloomakasvatus 2.
 31. Djuroki kultide viljakus ja järglaste suremus on väiksem kui pjeträäni kultide kasutamisel. M.L.M. Pedersen, I.H. Velander, M.B.F. Nielsen, N. Lundeheim, B. Nielsen, 2019, Tõuloomakasvatus 3.
 32. Sigade vastupidavuse (robustsuse) aretus 2. Pikaealisus. L. Vestergaard Pedersen, B. Nielsen, 2019, Tõuloomakasvatus 4.
 33. Sigade jõudluskontrolli tulemused 2019. aastal. K. Kersten, 2020, Tõuloomakasvatus 1.
 34. Salmonelloos inimestel ning Salmonella spp. lihatootmise ahelas. K. Kuus, T. Kramarenko, M. Roasto, 2020,  Terve looma ja tervislik toit konverentsikogumik.
 35. Emiste praakimise põhjused ja karjaspüsivus Tea Liping, magistritöö, Eesti Maaülikool, 2021
 36. Ettekanne: Emiste praakimise põhjused ja karjaspüsivus. Djuroki tõugu kultide segusperma kasutamine nuumsigade tootmiseks Alo Tänavots, Põllumajandusloomade heaolu-seakasvatus. Olustvere, 17.08.2021
 37. Sigade aretusfirmad maailmas International Pig Topics, Tõuloomakasvatus 4/2021, 16-19
Kuldisperma tellimine