1. Eesti Tõusigade Aretusühistu seemendusjaam, Raivo Laanemaa, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 2
 2. Mida arvestada seemendusjaamast sperma ostmisel, pm-knd. Kalju Eilart, EP Aretusühistu,  1998, Tõuloomakasvatus nr. 2
 3. Kehtna seemendusjaama kuldid ja seemendusteenused, pm-knd. Kalju Eilart, EPTS Aretusühistu tegevdirektor,  1998, Tõuloomakasvatus nr. 3
 4. Kehtna seemendusjaama kultide aretusväärtusest, pm-knd. Kalju Eilart, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 4
 5. Emise ind ja sellega kaasnevad probleemid, Refereeritud ajakirjast Sika nr. 2 ja 3, 1999. a.,  2000, Tõuloomakasvatus nr. 2, Refereeris Monika Vaidla
 6. Kunstliku seemenduse kogemusi, Pig International, 6/99, 2000, Tõuloomakasvatus nr. 2, Refereeris Monika Vaidla
 7. Mida arvestada, kui siga kunstlikult seemendada, Madis Rembel, ETSAÜ, 2001, Tõuloomakasvatus nr. 2
 8. Kunstliku seemenduse kasutamine Eesti seafarmides kasvab järjekindlalt. Maret Rätsep, Eesti Tõusigade Aretusühistu, LKI magistrant, 2001, Tõuloomakasvatus nr. 4
 9. 10 aastat ühistegelist sigade aretust. Riho Kaselo, ETSAÜ juhatuse esimees,  2003, Tõuloomakasvatus nr. 3.
 10. Kümme aastat Tartu sigade kunstliku seemenduse jaama. Tarmu Vilu, ETSAÜ peaspetsialist, 2007, Tõuloomakasvatus nr. 4.
 11. Kuldid uude kodusse. M. Kruus, ETSAÜ, 2009, Tõuloomakasvatus nr. 1.
 12. Djuroki kuldid seemendusjaamas. Pille Kütt, Eesti Tõusigade Aretusühistu. 2009. Tõuloomakasvatus nr. 4.
 13. Uudised sigade seemendusjaamast. Pille Kütt, pm-mag Merle Kruus, Eesti Tõusigade Aretusühistu. 2010. Tõuloomakasvatus nr. 1.
 14. Seemenduse meistriklass. Pille Kütt, Eesti Tõusigade Aretusühistu. 2010. Tõuloomakasvatus nr. 4.
 15. Mida panna tähele emiste seemendamisel. Pille Kütt, ETSAÜ arendusosakonna spetsialist. 2012, JKK Sõnumid Seakasvatajale nr 34.
 16. Mida panna tähele emiste seemendamisel? Pille Kütt, ETSAÜ arendusosakonna spetsialist. 2012 Tõuloomakasvatus nr. 3.
 17. Segusperma eelistest Aarne Põldvere, ETSAÜ. 2018 JK Sõnumid seakasvatajale, nr 53.
 18. Djuroki tõugu kultide segusperma kasutamine nuumsigade tootmiseks Elin Sild, magistritöö, Eesti Maaülikool, 2021
Kuldisperma tellimine