Kehtna seemendusjaama kultide aretusväärtusest

pm-knd. Kalju Eilart
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

Seemenduskuldil peab olema kõrge aretusväärtus. Mida rohkem on teada kuldi jõudlusnäitajate kohta, seda lihtsam on seakasvatajal valida kuldispermat oma emisekarja tiinestamiseks. Kehtna seemendusjaamas oli novembris 21 kulti kolmest tõust: suur valge (jorkir –Y), eesti peekon (landrass – L) ja hämpir (H). Enamik kulte on imporditud Soomest või on importkultide järglased.

Seemenduskultide kasutamisel on kõige tähtsam see, et kult pärandaks häid omadusi järglastele edasi. Seetõttu on vajalik kultide hindamine järglaste järgi katsejaamas. Eriti oluline on see seemendusjaama kultide puhul, sest nende järglaskond on ligi 10 korda suurem kui loomuliku seemenduse korral.

Kehtna seemendusjaama kuldid on suhteliselt noored: 62% kultidest on sündinud 1998. aastal, 24% 1997. ja ainult 14% 1996. aastal (kõik Soomest imporditud). Seetõttu on kultide aretusväärtus hinnatud kolmel tasandil:

1) katsejaamas ja karjatestil järglaste järgi;
2) karjatestil järglaste järgi;
3) omajõudluse järgi.

Kehtna katsejaamas hinnatakse kulte järglaste nuumaomaduste (50%), lihaomaduste (45%) ja liha kvaliteedi (5%) alusel, kusjuures üksikute jõudlusnäitajate osatähtsus selektsiooniindeksis (SI) on järgmine:

söödaväärindus 20%
ööpäevane massi-iive 15%
vanus 100 kg kehamassi saavutamisel 15%
lihakeha pikkus 15%
pekipaksus 15%
lihassilm 15%
pH-väärtus 5%

Kulte ja vanempaare, kelle selektsiooniindeks (SI) on alla 100, ei tohi aretustöös kasutada.

Indiviidi genotüüp koosneb ema ja isa genotüübist, mis laieneb kogu täieliku põlvnemisega sugupuule. Aretusväärtuse hindamisel võetakse arvesse looma omajõudlus, tema järglased, isa ja isapoolsed õed-vennad, ema ja emapoolsed õed-vennad. Eestis on see uudne, juurutamisjärgus ning seetõttu arvestatakse esialgu karjatesti andmeid. Andmete hulk on suur ja nende töötlemiseks kasutatakse BLUP- (B-parim, L-lineaarne, U-veatu, P-prognoos) meetodit ning aretusväärtused (AV) korrigeeritakse karja kaalutud keskmise suhtes.

Üksikute jõudlusnäitajate osatähtsus on BLUP- meetodil järgmine:

77% küljepeki paksus (Piglog-105);
18% ööpäevane massi-iive sünnist testimiseni;
5% seljalihase läbimõõt (Piglog-105).

Jõudlusnäitaja päritavus (h2) on tõugudel erinev, tähtis on registreerimise usaldusväärsus ja arvesse tuleb võtta ka erinevad keskkonnatingimused, mistõttu on vaja eelkõige korralikku andmebaasi majanduslikult tähtsamatele jõudlusnäitajatele, mis väljenduks rahalises väärtuses.

Tabelis toodud kultide andmed näitavad nende kõrget aretusväärtust. Eesti peekoni tõugu kult Maine 1363 pärandab häid lihaomadusi järglastele: lihakehadel lihassilm üle 40 cm2 ja tailihasisaldus üle 57%. Nuumaomadustest on hea kasvukiirus, seejuures rahuldav söödaväärindus. Norri 763 pärandab järglastele väga hea söödaväärinduse normaalse kasvukiiruse juures ja järglaste lihakehad on õhukese pekiga ja tailiharohked.

Suurt valget tõugu kuldi Curry 528 järglastel on head nuumaomadused ja nende lihakehad on suhteliselt õhukese pekiga ja tairohked.

Karjatestil on esmakordselt hinnatud BLUP-meetodil kultide viljakust. Poeginud tütarde alusel on arvestatud viljakuse aretusväärtus (V-SAV), mille suurus üle 100 näitab viljakuse suurenemist ja alla 100 vähenemist. V-SAV üle otsustamiseks on andmebaas väike, mistõttu lõplikke otsustusi veel teha ei saa. Kuid kult Curry 528 jorkiri tõust on väga silmapaistvate omadustega – kõik aretusväärtuste näitajad on parandajad: SI 159, J-SAV 166 ja V-SAV 132. Kasutades Curry 528 spermat, paranevad seakarja nuuma- ja lihajõudlusnäitajad ning suureneb emiste viljakus.

Et paremad kuldid on sündinud 1996. aastal, on viimane aeg osta ja kasutada nende kultide spermat. Tuleb alati arvestada asjaoluga, et küllalt sageli kaasneb heade lihaomadustega emiste viljakuse vähenemine.

Tabelis 2 on kultide näitajad, kellel puuduvad PRIKi andmebaasis järglaste andmed, mistõttu saab otsustada ainult nende omajõudluse alusel (mõõtandmed on saadud Piglog-105 abil). Kolme mõõtme alusel arvutatud tailiha osatähtsuse näitajad on väga head kõigil – üle 60%. Kolm Ikarost on Soomest imporditud kuldid, kelle T-indeksid on väga head – üle 110 ühiku.

Lugupeetud seakasvataja, soovin Sulle tarka ja arukat seemenduskuldi valikut. Kindlasti võiks kasutada nõustaja abi, kui tekivad küsimused.

Valli Eilart – (248) 73 117 sperma tellimine, sigade seemendus.

Kalju Eilart, Moonika Vaidla – (248) 75 271 ja GSM 252 11 637 nõustamine ja info, seemenduse väljaõpe.

Head põrsaõnne ja meeldivat koostööd! Soovime kodumaist jõulusinki ning rahulikke jõule!

Tabel 1. Katsejaamas ja karjatestil järglaste järgi hinnatud kuldid.

Kuldi nimi, nr.,tõug

Sööda-väärindus/ massi-iive

Rümba pikkus, cm

Pekipaksus 6.-7. roidelt/ küljelt, mm

Lihas- silm cm2 tailiha %

Hinnang

Karjatest

nuuma/ lihajõudl

SI

J-SAV

V- SAV

1. Maine 1363 L
06. 07. 96

3,14
778

99,2

23,8
16,6

40,7
57,3

113
71

184

136

91

2. Norri 763 L
08.04.98

2,93
694

99,8

16,3
15,0

37,0
57,6

91
59

150

157

x

3. Uve 647 L
28. 12. 97

2,94
748

99,9 

21,4
15,4

37,0
55,6

91
54

145
 

x

x

4. Norri 615 L
17. 10. 97

2,98
759

98,3 

23,4
15,4

36,3
57,6

86
42

128
 

116

80

5. Curry 528 Y
20. 06. 96

3,06
748

98,8 

25,4
12,9

38,5
57,6

100
59

159 

166

132

6. Kolto 497 Y
09. 07. 96

3,30
721

102,5 

25,3
16,9

36,7
54,2

88
63

151 

160

99


Tabel 2. Omajõudluse järgi hinnatud kuldid karjatestil

Nimi nr.

Tõug,
sünniaeg

Testimisel

 tailiha %

kehamass,kg

pekipaksus,mm

seljalihase
läbimõõt, x2

x1

x3

Paali 595

L, 06.09.97

89

11

12

48

61,4

Paali 601

L, 06.09.97

90

13

12

58

62,3

Uve 661

L, 01.01.98

85

12

11

50

62,0

Uniiti 817

L, 23.08.98

96

7

8

46

64,5

Ikaros 753

L, 22.09.98

94

T-indeks

112

Ikaros 752

L, 22.09.98

102

T-indeks

116

Ikaros 750

L, 22.09.98

101

T-indeks

119

Hudson 889

Y, 20.06.98

88

8

8

51

64,9

Hudson 795

Y, 25.03.98

97

8

8

54

65,3

Hudson 793

Y, 25.03.98

94

8

7

57

66,3

Ile 2045

Y, 20.09.98

115

14

14

57

60,7

Ile 2063

Y, 03.10.98

108

15

14

56

60,3

Ruso.903

Y, 22.06.98

93

11

11

56

60,3

Jampo 547

Y, 24.08.97

97

8

8

54

65,3

Hulso 41

H, 19.02.98

95

11

11

57

63,2