Aretusprogrammid

Eesti Tõusigade Aretusühistu omab tegevusluba alljärgnevates aretusvaldkondades:

  1. Ristandsigade aretusregistri pidamine.
  2. Ristandaretussigade jõudluskontrolli läbiviimine ja geneetilise väärtuse hindamine.

 

Aretusprogrammid:

Aretuspüramiid

Kuldisperma tellimine