1. Eesti Tõusigade Aretusühistu liikmed ja 1998. a. hinnatud farmid, Riho Kaselo, ETSAÜ direktor, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 1

 2. Eesti Tõusigade Aretusühistus, Riho Kaselo, Aretusühistu direktor, 1998, Tõuloomakasvatus nr. 2

 3. Eesti Tõusigade Aretusühistu, Riho Kaselo, Aretusühistu direktor, 1998, Tõuloomakasvatus nr. 3

 4. Rootsi seakasvatuse tulevik, Nils Lundeheim, Allan Simonsson ja Kjell Andersson, Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikool, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 3

 5. Eesti seakasvatajad õppereisil Inglismaal, Ruth Lumiste, Eesti Tõusigade Aretusühistu konsulent, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 3

 6. Euroopa Seakasvatajate Ühenduse Kongress Viinis, Riho Kaselo, Eesti Tõusigade Aretusühistu direktor, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 3

 7. Seakasvatus Euroopa Liidus, dr. Rudolf Schmidt, Euroopa Seakasvatuse Ühenduse tegevdirektor, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 3

 8. Suurbritannia raport Euroopa Seakasvatajate Ühendusele 1999. a. mais, Jim Dewhirst, Drifffield, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 3

 9. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu sigade aretusosakonna tööst, pm-knd. Kalju Eilart, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 4

 10. Seakasvatusest Saksamaal, Taanis ja Austrias, Riho Kaselo, Eesti Tõusigade Aretusühistu, 1999, Tõuloomakasvatus nr. 4

 11. Eesti Tõusigade Aretusühistu üldkoosolek, Kadri Salumets, Eesti Tõusigade Aretusühistu, 2000, Tõuloomakasvatus nr. 1

 12. Põrsakasvatuse majanduslikkus Soome talu näitel. O. Saveli, V. Vare, APSi toimetised, 15, 2001

 13. Masinapargi töökoormuse mõjust sealihatootmistalu töötulemustele. H. Möller, M. Asi, K. Soonets, R. Vettik, APSi toimetised, 15, 2001

 14. Lämmastiku emissioon loomapidamishoonetest (sigalad, veiselaudad)A. Kaasik, R. Leming, T. Remmel. AGRAARTEADUS, 2002 * XIII * 3 (PDF formaadis)

 15. Eestimaa seakasvatus 2002. aastal. Ph D Matti Piirsalu, Tiia Reede, Põllumajandusministeeriumi loomakasvatusbüroo, 2003, Tõuloomakasvatus nr 1.

 16. Eesti erafarmi põrsakasvatuse majandamine, magistrant Varpo Vare, emeriitprofessor Olev Saveli, EPMÜ LKI, 2004, Tõuloomakasvatus nr. 3.

 17. Aasta seakasvatajad 2005 R. Kaselo, 2006, Tõuloomakasvatus nr.1.

 18. Seakasvatuse olukord ja perspektiivid Saksamaal K. Meyn, 2006, Tõuloomakasvatus nr 1 (PDF)

 19. Seakasvatuse tulukuse parandamise kolm nippi 2008, Tõuloomakasvatus nr 2 (PDF)

 20. Loomakasvatusnõustajad Saksamaal Anne Lilleorg, ETSAÜ seakasvatuse konsulent, Ivi Randmaa, Abiks Põllumehele loomakasvatuse konsulent, 2009, Tõuloomakasvatus nr 1 (PDF)

 21. Nõuded looma heaolule. Anne Lilleorg, ETSAÜ seakasvatuse konsulent, 2013, Jõudluskontrolli Keskuse infoleht seakasvatajale.

 22. Effect of age on composition and quality of Longissimus thoracis muscle of the moose (Alces alces L.) harvested in Estonia Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Janika Torp, Riina Soidla, Tauno Mahla, Helena Andreson, Lembit Lepasalu 
  Agronomy Research, 2015, 13(4), 1131–1142
 23. Calculation model for the assessment of animal by­product resources in Estonian meat industry Urmas Sannik​, Lembit Lepasalu, Riina Soidla, Aarne Põldvere, Raili Saar, Alo Tänavots, Väino Poikalainen. Agronomy Research, 2015, 13(4), 1053–1063
 24. Laagerdatud veiseliha lõikeenergia määramine gravitatsioonilisel impulssmeetodil Aarne Põldvere, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots, Jüri Olt, Urmas Sannik, Andres Sats, Raili Saar, Riho Martinson, Väino Poikalainen. Lihafoorum 2014, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 29-32
 25. An alternative method for meat shear energy estimation during ageing A. Põldvere, L. Lepasalu, A. Tänavots, J. Olt, U. Sannik, A. Sats, R. Saar, R. Martinson, V. Poikalainen. Agronomy Research 2014, 12(3), 793–800
 26. Pikaajalise laagerdamise mõju aberdiini-anguse veisetõu lihakvaliteedile A. Tänavots, A. Põldvere, L. Lepasalu, R. Soidla. Agraarteadus XXIV, 2013. 2:86-94.

 27. Effect of long ageing time on beef quality of Aberdeen Angus A. Tänavots, A. Põldvere, L. Lepasalu, R. Soidla. XVI Baltic Animal Breeders and Genetics Conference. Book of the Abstracts. Riga, Latvia 11–12. September 2013. 54-55.
 28. Ülevaade olukorrast seakasvatussektoris, Urmas Laht, 2016, Terve loom ja tervislik toit.
 29. Tavatootmis- ja mahesigade tervisliku seisundi ning heaolu võrdlus. J. Piibor, J. Jeremejeva, D. Arney,
  R. Leming, 2020, Terve loom ja tervislik toit
 30. Uuring IKT kasutamisest seakasvatuses ( )
  Eugen Kokin, Andres Aland, Alo Tänavots, JK Sõnumid Seakasvatajale, 2021, 63:3
Kuldisperma tellimine