Eesti Tõusigade Aretusühistu liikmed ja 1998. a. hinnatud farmid

Riho Kaselo
ETSAÜ direktor

Eesti Tõusigade Aretusühistus (ETSAÜ) on praegu 44 farmi. 1998. aastal lisandusid uued liikmed: OÜ Vinimex, Puurmani POÜ, AS Tartu Agro, OÜ Heko Põld, Torma POÜ, PÜ Kevade.
Seafarmide hindamine viidi läbi 15. septembriks 1998 kehtinud korra järgi (tabel 1). Uute eeskirjadega saab tutvuda konsulendi vahendusel, kuid põhilised erinevused on järgmised:
aretuskari – 100 ja enam punkti,
tõukari – 86-99 punkti,
aretuskarja nimetust ei omistata, kui karjas olevatest kultidest on hinnatud kontrollkatsejaamas vähem kui 25%.
Samuti tuleb märkida, et järgmise aasta hindamise tõhusus sõltub ka personaalarvuti aretusprogrammi - db-planer kasutusele võtmisest, kuna selle programmi järgi töötab tõuaretuse seadusega hindamise aluseks võetud keskandmebaas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Keskuses (PRIK).
Praeguseks on uue arvutiprogrammiga liitunud 54 farmi üle Eesti ja nende seas on farme, kes on tõusnud hindamata farmide seast tõukarjade hulka (näiteks Tartu Agro). Maakondade järgi on db-planer’iga liitunud 8 farmi Järvamaalt, 7 farmi Lääne-Virumaalt, 6 Viljandi- maalt, 5 farmi Põlva-, Tartu- ja Saaremaalt, 4 Harju- ja Jõgevamaalt, 3 Raplamaalt, 2 Pärnu-, Lääne- ja Võru- maalt ning 1 farm Valgamaalt.
Kokkuvõtteks tuleb rõhutada, et sugusigade hindamine aretuskarjades, tõukarjades ja seemendusjaamades osutub kiiremaks ja efektiivsemaks, kui on toimunud karjade spetsialiseerumine puhasaretuskarjadeks (võivad toota ka ristandemiseid ja -kulte sugusigadeks), paljundus- karjadeks (põrsatootjad) ja nuumkarjadeks.
Karjade varustamine parima hinnatud tõumaterjaliga osutub võimalikuks, kui aretusühistut ei vaadelda eemalseisva organisatsioonina, mis peab kuskilt tipp- materjali hankima. Aretuskarja parimast osast (10%) komplekteeritakse ka seemendusjaama kuldid ja toodetakse sugusigu teistele karjadele. Selleks et võimalikult palju sugusigu saaks täpselt hinnatud, tuleks Saksa aretusspetsialistide arvates kasutada aretuskarjades kunstlikku seemendust vähemalt 80% ulatuses. Sellisel juhul avanevad ka arvutusprogrammi db-planer võima- lused sugusigade kohta objektiivse selektsiooni- indeksi saamiseks.

Tabel 1. Eesti Tõusigade Aretusühistu liikmed ja 1998. a. hinnatud farmid

Nr.

Farm

Maakond

Punkte farmi hindamisel

Sigu

Emiseid

Kulte

Konsulent

Aretuskarjad

1. Sillaotsa talu Viljandi 132,1 16 7 0 Valli Piir
2. Triigi SÜ Harju 131,8 1916 170 11 Tiia Reinberg
3. Põlva POÜ Põlva 130,6 2664 317 31 Heili Maila
4. Paunküla PMÜ Harju 125,1 1027 62 4 Tiia Reinberg
5. Sepa talu Järva 118,1 900* 86 6 Valli Piir
6. Jampo SK OÜ Tartu 115,5 1200* 109 11 Heili Maila
7. Saimre talu Viljandi 113,8 510 52 4 Valli Piir
8. Aravete Agro OÜ Järva 113,5 7745 257 19 Tiia Reinberg
9. Samirte OÜ Harju 110,3 1950 180 6 Valli Piir
10. Kõpsta AS Lääne-Viru 106,1 5260 409 20 Heili Maila
11. Päidla OÜ Valga 105,7 1834 189 8 Valli Piir
12. Pandivere SF AS Lääne-Viru 105,1 5501 484 28 Valli Piir
13. Jaagumäe talu Võru 101,3 600 32 1 Heili Maila
14. Voore Farm AS Lääne-Viru 97,6 570* 52 5 Ruth Lumiste
15. Alle AS Viljandi 95,4 2914 182 13 Valli Piir
16. Uha As Põlva 89,7 1100 133 10 Heili Maila
17. Küti Mõis OÜ Lääne-Viru 88,3 1216 116 8 Ruth Lumiste
KOKKU 2837 185

Tõukarjad

18. Papivõsu talu Põlva 101,9 99 17 2 Heili Maila
19. Väätsa OÜ Järva 88,3 7216 442 25 Tiia Reinberg
20. Lalsitor OÜ Viljandi 86,4 566 55 6 Valli Piir
21. Järva OÜ Järva 79,9 798 35 4 Tiia Reinberg
22. Ristiku Ühistu Järva 78,1 570* 53 4 Tiia Reinberg
23. Peetri talu Harju 75,5 100* 7 3 Tiia Reinberg
24. Mangeni OÜ Viljandi 75,3 543 42 4 Valli Piir
25. Rõstla Sigala OÜ Jõgeva 70,9 2100* 201 10 Valli Piir
26. Nukike OÜ Viljandi 65,2 990* 89 10 Valli Piir
KOKKU 941 68
Tõukarja kandidaat
27. Kõo Põllumaj. OÜ Viljandi 55,6 1907 197 13 Valli Piir
KOKKU 197 13

* Sigade arv on tuletatud sugusigade arvust.
Emiste ja kultide arvus ei kajastu noorsigade arvud!

Tabel 2. Eesti Tõusigade Aretusühistu seemendusjaama kuldid

Nimi ja nr.

Sünniaeg ja koht

T-indeks

Piglog 105
x1 x2 x3
y

100 kg saavutamise vanus, päeva

Isa ja ema, nende sünnikoht

Suur valge (jorkšir)

Walle 2203

26.07.96 Sillaotsa

116,9

15-50-17 57,8

156

I: Walle 40 Rootsi
E: Dosa 56 Sillaotsa

Kuttu 0355

08.04.98 Soome

112,0

9-54-11

168 1)

I: Kuttu Soome
E: Lulu Soome

Rino 0395

11.04.98 Soome

105,0

10-50-9

178 2)

I: Rino Soome
E: Lulu Soome

Sampo 2012

03.12.96 Jaagumäe

107,8

14-51-14 59,9

204

I: Sampo 71 Saimre
E: Takki 1530 Jaagumäe

Curry 2221

16.02.98 Sillaotsa

 

11-51-14 60,7

133

I: Curry 545 Soome
E: Dosa 86 Sillaotsa

Curry 2223

25.01.98 Sillaotsa

11-45-11 61,6

163

I: Curry 545 Soome
E: Dosa 2209 Sillaotsa

Ruso 741

25.01.98 Saimre

 

8-57-8 65,7

185

I: Ruso 4060 Soome
E: Pilkku 4065 Saimre

Hämpšir

Filip 5

17.05.97 Röstla

109,1

14-54-16 59,2

197

I: Filip 39 Rootsi
E: 7950 Röstla

Filip 9

17.05.97 Röstla

107,7

15-50-15 58,9

197

I: Filip 39 Rootsi
E: 7950 Röstla

Landrass

Uve 1416

10.08.96 Soome

109

16-49-11 60,7

148

I: 95-18053 Uve Soome
E: Jutta 96-16031 Soome

Jalu 429

26.01.97 Adavere

115,7

14-54-14 60,3

176

I: Jalu 20 Adavere
E: Ramona 291 Soome

Peruke 357

24.01.98 Estonia

 

7-49-8 64,9

152

I: Peruke 51 Estonia OÜ
E: Laara 56 Estonia OÜ

Myyri 347

14.01.98 Estonia

 

12-47-13 60,3

158

I: Myyri 71 Estonia OÜ
E: Piira 339 Eesti

1) 121 kg

2) 113 kg