Euroopa Seakasvatajate Ühenduse Kongress Viinis

Riho Kaselo
Eesti Tõusigade Aretusühistu direktor

Käesoleval aastal, 26…28. maini toimus Viinis Euroopa Seakasvatajate Ühenduse kongress teemal: Seakasvatuse toodete turustamine Euroopas ― üks lahendus või ühine ülesanne.

Viimasel ajal toimub kogu Euroopas sealiha äärmiselt madala hinnataseme juures hindade tohutu üles-alla kõikumine.

Peamised põhjused on järgmised:

- ületootmine ― 1998/99 on täheldatud suurimat sigade koguarvu Euroopas;

- USA seakasvatajad laiendavad endiselt tootmist – nemad on meie tõelisteks konkurentideks maailmaturul;

- keeruline majandussituatsioon Kagu-Aasia regioonis, sealhulgas Jaapanis;

- Venemaa majanduse kokkuvarisemine;

- ebastabiilne olukord mõnedes teistes riikides (näiteks Brasiilias).

Seakasvatajad vajavad rohkem informatsiooni selle kohta, mis toimub kogu maailma seakasvatuses. Võimalused sealihaturul konkureerimiseks avanevad meile ainult väga heade tootmisnäitajate korral. Kuid põrsaste ja nuumloomade efektiivne tootmine on ainult medali üks külg. Teiselt poolt peame mõistma, et me ei saa raha mitte nende loomade eest, keda me kasvatame, vaid ainult nende loomade eest, keda me müüme. See on suur vahe. Me võime ju olla head tootjad, kuid oma toodete turustamisel on meil veel palju õppida.

Kongressil esitatud liikmesriikide raportite kaudu on meil võimalik tutvuda üksikasjalikumalt suuremates sealihatootmise maades valitseva olukorraga ja saada ka üldistavat ülevaadet nii Euroopa kui maailma seakasvatuse kohta. Vastavalt üldkoosoleku otsusele astus ka Eesti Tõusigade Aretusühistu 1999. a. mais Euroopa Seakasvatajate Ühenduse liikmeks. Järgmisel aastal oodatakse meid koos raportiga Hollandisse.