Eesti Tõusigade Aretusühistu 

749 3144

Anu Hellenurme

juhatuse esimees
501 0842

Anu Allas

raamatupidaja
514 7156

Anni Elisabeth Piirfeldt (tööleping peatatud)

juhiabi-veterinaar
5390 0856

Aarne Põldvere

lihatehnoloog-kvaliteedijuht
525 3420

Laura Sääsk (Pajumaa) 

veterinaar-aretuskonsulent
5326 4890

Jaanika Kreela

seemendusjaama juhataja
501 1849

Raivo Laanemaa

seemendusjaama peaspetsialist ja juhi kohusetäitja
513 5927

Andres Aasna

seemendusjaama autojuht
53226726

Madis Rembel

lepinguline
Karantiinilaut

 

Kuldisperma tellimine