Eesti Tõusigade Aretusühistu pakub seakasvatajale järgnevaid teenuseid:

 • Põhikarja valik ja noorsigade testimine – pekipaksuse ja selja-pikilihase läbimõõdu mõõtmine ultraheliaparaadiga.
 • Seakasvatusalane nõustamine, konsultatsioon.
 • Sigade karjatervisealane nõustamine ja analüüs.
 • Sigade bioohutusealane nõustamine.
 • Sigade veterinaariaalane nõustamine.
 • Lihakvaliteedialane nõustamine ja hindamine.
 • Searümpade hindamine ja liha kvaliteedinäitajate analüüs.
 • Seakasvatusalased koolitused.
 • Tõusigade müük.

ETSAÜ seemendusjaama teenused:

 • Kuldisperma müük (maatõug, suur valge, djurok).
 • Farmitarvikute müük.
 • Seemendusalane nõustamine.

 

Kuldisperma tellimine