Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu sigade aretusosakonna tööst

pm-knd. Kalju Eilart
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu kanti 1999. aastal äriregistrisse pärast Eesti Peekoni Tõugu Sigade Aretusühistu liitumist Eesti Mustakirju Karja Aretusühistuga.
Aastane periood hakkab uuel ettevõttel lõppema ja võib teha mõningaid järeldusi tehtud tööst.
1. Kahe ühistu põhivahendid ja bilanss liideti. Seakasvatuses tekkis ühtne terviklik organisatsioon, kus on
* tõu- ja ristandfarmid;
* seemendusjaam;
* seakasvatuse kontrollkatsejaam;
* sealiha ja söötade uurimise labor.
2. Seafarmid ostavad teenust PRIKist, kus db-Planeri programmiga on loodud emisekarja andmebaas ja alustatud aretusväärtuste arvutamist BLUP-meetodil.
3. Kehtnas töötavad EPMÜ Loomakasvatusinstituudi seakasvatusteadlased nõustavad ja koolitavad nii seakasvatajaid kui ka teisi.
4. Pakutakse järgmisi teenuseid:
seemenduskultide hindamist seakasvatuse kontrollkatsejaamas ja seafarmides;
täisõvede ja järglaste nuuma- ja lihaomaduste ning lihakvaliteedi hindamist kontrollnuumal;
kultide järglaste lihakehade SEUROP-klassifikatsiooni;
sperma varumist ja müüki;
karjatesti, s.o. noorsigade hindamist farmis;
seasöötade toiteväärtuse ja söödakõlblikkuse analüüsi.
5. Sigade aretusosakond on uurimisbaasiks EPMÜ magistrantidele ja doktorantidele ning praktikabaasiks nii õpilastele kui ka üliõpilastele.
6. Koostöö toimub jõusöödatehaste, Eesti Lihaliiduga ja lihaühistuga “Viru”.
Rahaliselt oli käesolev aasta sigade aretusosakonnale väga raske madalate sealiha realiseerimishindade tõttu. Tekkis negatiivne bilanss, kuid veisearetajate mõistev ja arukas suhtumine võimaldas kriisi üle elada. Et tulevikus sellist olukorda vältida, on tehtud vastavad koostööettepanekud liha- ja söödatööstustele.
Tervikorganisatsioonil on suur eelis, kuna on võimalik raskel perioodil tasaarvelduste teostamine. See võimaldab varustada farme kõrgeväärtusliku kuldi spermaga, kelle järglasi saab testida kontrollnuumal.
Info: Aarne Põldvere – sealiha ja söötade uurimise labor (248) 75 373. Inge Mölder – seakasvatuse kontrollkatsejaam (248) 75 170. Leo Nigul – EPMÜ LKI teadlane (248) 75 167. Kõiki teenindab faks (248) 75 182 ja e-mail eptsau@ estpak.ee.
Head koostööd järgmiseks sajandiks!