Mida arvestada seemendusjaamast sperma ostmisel

pm-knd. Kalju Eilart
EP Aretusühistu

Sigade seemendusjaamad ja -punktid levitavad in- folehte kultide andmetega, kelle spermat pakutakse müügiks. Koondtabelite andmed vajavad lahtimõtestamist, sest kõik ostjad pole asjatundjad. Üksikute mõistete ja sümbolite olemused on järgmised:
seatõud tähistatakse tõumärgiga ja -lühendiga: eesti suur valge “ESV” ja “Y”; eesti (peekon) maasiga “EL” ja “L”, hämpšir “H”, djurok “D”ja pieträän “P”.
T-indeks, tailiha % ja SI kontrollnuumal
T-indeks on esitatud Soomest imporditud kultidel, kes on hinnatud karjatestiga Soomes. T-indeks moodustub summaarselt pekipaksusest ja kasvu- kiirusest. Mida rohkem ta ületab 100 punkti, seda parem on kuldi aretusväärtus.
Tailihasisaldus (%) on määratud eluskuldil ultra- heliaparaadiga “Piglog 105” konsulendi poolt. Soovituslikult peab see kultidel olema vähemalt 59% ja kõrgem kui nooremistel (55…58%). Uurimisandmed näitavad, et liialt kõrge tailihasisaldus vähendab emiste sigimisjõudlust.
SI kontrollnuumal – selektsiooniindeks, mis näitab kuldi aretusväärtust järglaste kontrollnuuma and- metel seakasvatuse katsejaamas. Kuldi või vanem- paari aretusväärtus arvutatakse nende järglaste kontrollnuuma andmete võrdlemisel katsejaama viimase 3 aasta keskmisega. Kui SI on üle 100, on kult karja parandav ja on soovitav teda kasutada.
Piglog 105 mõõtekohad x1, x2, x3 ja SV (sü/kg):
et tailihasisaldus arvutatakse kaudselt valemi ja nelja koefitsiendi abil, siis konkreetne kriteerium pekipaksusele on anatoomilises mõõtepunktis määratud pekipaksus:
x1 — küljepeki paksus viimase roide joonel 7 cm selja keskjoonelt külje suunas; ligilähedane sellele on kont- rollnuuma küljepeki paksus, mis on saadud lihassilma pealt mõõtes;
x2 — seljalihase diameeter, mida ei saa samastada lihassilmaga, mis on selja pikima lihase ristlõike pindala viimase roide tagant (cm2).
x3 — küljepeki paksus x1-mõõtekohast 10 cm pea suunas (orienteeruvalt 11…12. roi- de koht).
SV (sü/kg) – söödaväärindus on kuldi järglaste ühe kilo- grammi elusmassi tootmi- seks kulutatud sööt söötühi- kutes. On väga oluliseks valiku kriteeriumiks, sest Eestis moodustab sööt 60…70% sealiha tootmis- kuludes.
100 kg saavutamise vanus päevades karjatestiga kulti- del (neil on T-indeks või tailihasisaldus) on tema enda vanus; kultidel, kel on kontrollnuuma andmed, järg- laste vanus.

Kehtna Seemendusjaama kuldid seisuga 30. märts 1998. a.

Jrk. nr.

Nimi, nr.

Sünniaeg ja -koht

Tõug

T-indeks, tailiha % või SI kontroll-nuumal

Piglog x1x2x3;
SV (sü/kg)

100 kg saavu-tamise vanus, päeva

Isa ja ema,
nende sünnikoht

Hinnatud kontrollnuumal

1.

PAALI 1386

25.07.96 Soome

L

SI 171

3,29

171

i:PAALI 95-10169 Soome e:HÖYHEN 93-21505 Soome

2.

MAINE 1363

06.07.96 Soome

L

SI 181

3,14

170

i:MAINE 94-05940 Soome e:SESAM 94-15342 Soome

3.

CURRY 528

20.06.96 Soome

Y

SI 150

2,98

186

i:CURRY 03820 Soome e:BOOGIE 95-36398 Soome

Hinnatud omajõudluse järgi Soomes

4.

MÖKO 450

21.06.96 Soome

L

T-104

 

161

i:MÖKO 95-17393 Soome
e:RIKKA M96-11942 Soome

5.

MAINE 1431

11.08.96 Soome

L

T-100

 

149

i:MAINE 94-05940 Soome e:JOLLA 95-45199 Soome

6.

KOLTO 497

09.07.96 Soome

Y

T-101

 

184

i:KOLTO 94-04101 Soome e:HARSO 95-43330 Soome

7.

JUPPI
59

16.03.97 Soome

Y

T-109

 

173

i.JUPPI 96-48682 Soome e:VANESSA 96-35469 Soome

Hinnatud omajõudluse järgi Eestis

8.

MAHTI 314

03.12.96 Eesti

L

60,0

16-48-12

162

i:MAHTI 94-23241 Soome e:LIARA 95-46923 Soome

9.

MAHTI
7

15.12.96 Eesti

L

58,6

15-44-14

152

i:MAHTI 94-23242 Soome e:PIIRU 95-12219 Soome

10.

MYYRI
1

10.10.96 Eesti

L

59,2

14-42-13

190

i:MYYRI 3 Adavere e:LAARA 95-46916 Soome

11.

JALU
9

01.11.96 Eesti

L

60,5

12-47-13

182

i:JALU 20 Adavere
e:KYHY 95-12212 Soome

12.

JALU
10

01.11.96 Eesti

L

59,1

14-45-14

179

i:JALU 20 Adavere
e:KYHY 95-12212 Soome

13.

PERUKE 196

03.01.97 Eesti

L

59,1

13-43-14

198

i:PERUKE 51, Estonia e:LAARA 28, Estonia

14.

KREIVI 2011

07.08.96 Soome

Y

 

58,1

206

i:KREIVI 169 Eesti e:HANURI 549 Soome

15.

JAMPO 547

24.08.97 Eesti

Y

65,3

 

175

i:JAMPO 33380 Soome e:TORKU 58 Saimre

16.

NORRI 615

17.10.97 Eesti

L

61,3

12-53-13

138

i:NORRI 425 Adavere e:RAMONA 418 Adavere

17.

PAALI 601

06.09.97 Eesti

L

62,3

13-58-12

145

i:PAALI 1386 Soome e:PIISKU 378 Adavere

Seemendusinfo: (248) 73 117 Valli Eilart.

Seemenduse nõuanne: (248) 73 165 Aivo Hakkmann.

Spermadoosi hind: aretusväärtusest sõltuvalt 71 79 krooni (hinnale lisandub käibemaks); aretusühistu liikmetele 61 69 krooni (hinnale lisandub käibemaks).

Sperma tellimine: samaks päevaks tellimised kell 8.00 10.00 ja ettetellimised 8.00 16.00.