Kunstliku seemenduse kogemusi

Pig International, 6/99

Prantsuse seafarmi omanik Gilles Miossec kasutab oma 200 emisega karjas 3-kordset seemendust. Pika inna korral seemendatakse siga veel neljandat korda.  Aasta keskmine pesakonna suurus sünnil on tõusnud 14,4 põrsani.
Kasutatav kunstliku seemendamise süsteem baseerub 26 emise võõrutamisel iga 3 nädala tagant. Võõrutus toimub neljapäeviti ja harilikult indleb 20 emist järgmise esmaspäeva hommikul. Kuid hommikune ja õhtune stimuleerimine ning inna määramine algab palju varem. Kaks korda päevas, alates neljapäeva pärastlõunast, jalutatakse kulti emiste  individuaalsulgude juures. Need emised, kes näitavad seisurefleksi pühapäeva hommikul, seemendatakse esmakordselt 24 tundi hiljem, esmaspäeva hommikul, ja järgnevalt esmaspäeva õhtul ning teisipäeva hommikul, kui aga ind kestab, siis veel kolmapäeva hommikul neljandat korda.

Tabel. Seemenduse graafik 

Seisurefleksi avaldumine

Kunstlik seemendamine

 

 

esmaspäeva

teisipäeva

kolmapäeva

 

hommikul

lõunal

õhtul

hommikul

õhtul

hommikul

õhtul

 

Pühapäev

 hommikul

x

 

x

x

x

(x)

 

 

 

 õhtul

 

x

 

x

x

 

(x)

 

Esmaspäev 

 hommikul 

  

 

x

x

x

 

 

 

  

 õhtul 

  

  

  

  

 

Teisipäev 

 hommikul 

  

  

  

  

 

  

 õhtul 

  

  

  

  

 

  (x) – seemendus 

Pühapäeva õhtul inda jõudnud sead  seemendatakse esmaspäeva õhtupoolikul, kordus teisipäeva hommikul ja õhtul. Vajadusel ka neljas kord kolmapäeva õhtul. Kolmest seemenduskorrast piisab nende emiste puhul, kes indlevad alates  esmaspäeva hommikust. Hommikul paaritusvalmid emised seemendatakse esmaspäeva õhtul ja teisipäeva hommikul ja õhtul. Esmaspäeva õhtul indlejad seemendatakse kolm korda alates teisipäeva hommikust ning teisipäeva hommikul indlejad alates teisipäeva õhtupoolikust. Teisipäeva õhtul inda jõudnud  emised võib seemendada samal õhtul esimest korda.
Mitmekordne seemendus pole selle farmi ainus uuendus. Et ära hoida infektsioonide levikut seemendusriistastiku kaudu, kastetakse kateeter enne emakasse viimist antibiootikumide lahusesse. Antibiootikumina kasutatakse Metrijectyli, mis sisaldab  ampitsilliini ja kolistiini – laiaulatuslik antibakteriaalne toime, kahjutu spermidele.
Veel üheks uuenduseks on võõrutatud  emistele spetsiaalsööda andmine, et emised indleksid võimalikult kiiresti. Laktatsiooni lõpupoole vähendatakse pesakonnas põrsaste arv kümneni. Emiste söödale lisatakse taimeõli, et taastada looma kehavarusid. Söödajahu kogust vähendatakse kuni 1,25 kg-ni võõrutuseelsel päeval. Järgmisel neljal päeval aga antakse lisaks jahule 800 g muljutud kaera emise kohta. Valgus, hügieen ja puhas õhk on seemenduslaudas olulise tähtsusega. Valguspäeva pikkus peab ulatuma 16 tunnini. Sulu põrand peab olema puhas ja kuiv. Seemenduslaudas on ruumi kahe võõrutusvooru emiste tarvis. Emised jäävad sinna 25 päevaks pärast viimast seemendust, et ära hoida lootesurma.
Refereerinud Monika Vaidla