EMÜ teadlased paluvad abi

LivestockSense
LivestockSense

Head seakasvatajad!

Eesti Maaülikooli teadlased paluvad Teie abi rahvusvahelise uuringu LivestockSense läbiviimisel, mille raames kaardistatakse ja julgustatakse digitaalsete ehk nutitehnoloogiate kasutamist seitsme riigi seafarmides. Kuna tootmise automatiseerimisel on oluline roll selle efektiivistamisel, nähtavuse ja konkurentsivõime tõstmisele turul, siis soovime tuvastada täppispidamise valdkonda liigituvate tehnoloogiliste lahenduste kasutamise olukorda ja kitsaskohtasid Eestis. Tulemustest lähtuvalt saame seakasvatajatele pakkuda lahendusi tootmise optimeerimiseks läbi nutilahenduste julgema kasutamise, samuti toetada Teid tootmise uuendamisel läbi seminaride, juhendamise ja avatud veebipõhise rakendustarkvara. Lahenduste kaardistamine on oluline ka seakasvatajaid ühendavatele katusorganisatsioonidele, kes saavad ülevaate olukorrast ja tootmise tänapäevastamise vajadustest sektoris.

Projekt kaasab ka selliseid tootmise väärtusahelas osalejaid nagu tehnoloogiaarendajad ja poliitikakujundajad, kes aitavad uurida üldist suhtumist täppispidamise süsteemidesse ja mõista loomakasvatajate tulevikuootusi nende kasutamise osas. Esile kerkinud võimalike takistuste kõrvaldamiseks või vähendamiseks pakutakse mitmekülgset nõu ja tuge.

 Palun aidake meid selle uuringu läbiviimisel, täites seafarmide kohta koostatud ja umbes 15 minutit Teie aega võtva anonüümse küsimustiku https://livestocksense.eu/eesurvey. Küsimustikule vastaja võib olla iga farmiga otseselt seotud isik (omanik, juhataja, töötaja vms).

 Kui Teil on ankeedi täitmise kohta küsimusi või kommentaare, võtke julgelt ühendust projekti vastutava juhiga järgmistel kontaktandmetel: Eugen Kokin, EMÜ tehnikainstituudi dotsent, eugen.kokin@emu.ee, +372 5530453. 

Koostööle lootes,
Eugen Kokin,
Andres Aland,
Alo Tänavots

Infot projekti kohta leiate ka kodulehelt: Livestocksense   

 

Kuldisperma tellimine