Loomade transpordi nõuded peavad olema liigispetsiifilised ja põhinema teadusel, mitte emotsioonidel

EPKK
EPKK

Euroopa Parlamendis toimus 20. jaanuaril hääletus soovituse üle, millega tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek loomaveoalaste õigusaktide läbivaatamiseks. Euroopa põllumeeste katusorganisatsioon Copa-Cogeca rõhutab oma hinnangus soovituse kohta sarnaselt volinik Kyriakidesega, et igasugune õigusaktide läbivaatamine peab kaitsma loomi, olema teaduslikult põhjendatud ja nõudeid peab olema lihtsam rakendada. Võimaliku sotsiaalmajandusliku mõju tõttu on see eriti oluline ELi põllumajandustootjatele.

Elusloomade transport on loomakasvatuse ja loomade müügi vajalik osa. Sellel on ülioluline roll paljude maapiirkondade majandusliku tugevuse ja sotsiaalse elujõu säilitamisel, kuna peamised loomakasvatuspiirkonnad asuvad paljudel juhtudel hõredalt või väheasustatud piirkondades. Kliima, keskkond ja traditsioonid on viinud igas piirkonnas erinevate tootmismudelite väljatöötamiseni. Seetõttu on loomade transportimine vajalik, kuna see võimaldab loomakasvatusettevõtetel üksteist täiendada ning seega säästvamalt ja tõhusamalt toimida.

Lugege edasi: EPKK   

 

Kuldisperma tellimine