Seakasvatajate ümarlaual lahati loomade heaolu teemasid

EPKK
EPKK

Täna, 13. jaanuaril, kogunesid Tartumaal Märjal seakasvatussektori esindajad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja korraldatud ümarlauale, et ühiselt arutleda loomade heaolu teemadel. Seakasvatajad püüavad tagada sigadele alati parimad tingimused, sest terve loom on iga farmeri eesmärk.

Loomade heaolu on olnud alati tootja jaoks peamine. Meie kasvatajad teavad seadusi ja järgivad neid, midagi lubamatut meie sigalates ei toimu, kuigi mõnikord püütakse jätta vastupidine mulje. Eesti ei paista Euroopa Liidus heaolu küsimustes kuidagi eriliselt silma – järgime Euroopa Liidus kehtestatud nõudeid ja lubatud praktikaid. Uute nõuete kehtestamisel peab arvestama, et meie loomakasvatajad konkureerivad teiste riikide ettevõtetega. Iga uus nõue tähendab kõrgemat toidu hinda ka tarbijate jaoks, paraku pole tarbijad toiduhinna tõusuks valmis. Kampaania korras sigade sabade lõikamise täielik keelamine võib sigade heaolu tõsiselt halvemaks muuta.

Lugege edasi: Eesti Põllumajandus Kaubanduskoda   .

 

Kuldisperma tellimine