Eesti Tõusigade Aretusühistu Tõuloom 2009 näitusel 5. septembril 2009.
Fotod Silja Tänavots

Kuldisperma tellimine