Eesti Tõusigade Aretusühistu Tõuloom 2007 näitusel 1. septembril 2007.
Fotod Silja Tänavots

Kuldisperma tellimine