Eesti Tõusigade Aretusühistu Tõuloom 2006 näitusel 6. septembril 2006.
Fotod Silja Tänavots

Kuldisperma tellimine