Bioohutus ja söötmine

Suve võib pidada sigade Aafrika katku kõrghooajaks. Eestis leitakse jätkuvalt viiruspositiivseid metssigu. Seoses heinateo ja viljalõikusega sagenevad sel perioodil inimeste ja masinate liikumised farmi ja põldude vahel. Samuti on suurenenud metssigade liikumine metsast põldudele. Suvel ja sügisel leiavad eestimaalased rohkem tee metsadesse, mistõttu on tähelepanelikkus ja võimaliku viiruse edasikandumise vähendamine oluline.
Seapidajatel on ülioluline järgida rangeid bioturvameetmeid takistamaks viiruse levikut metsast farmi. Ja teine oluline sigade söötmine, millest tuleb juttu ZnO teemal.

PÄEVAKAVA:

  1. Bioohutus  ( ) - Helen Helen Prommik (peaspetsialist Loomatervise- ja heaolu osakond Põllumajandus- ja Toiduamet)
  2. Imik- ja võõrdepõrsaste söötmise katsed ja tänane praktika tootmisfarmis  ( ) - Varpo Vare EMÜ doktorant, Aiu Põllumajandus OÜ
Kuldisperma tellimine