Eesti Tõusigade Aretusühistu Tõuloom 2012 näitusel 1. septembril 2012.
Fotod Silja Tänavots

Kuldisperma tellimine