Eesti Tõusigade Aretusühistu Tõuloom 2011 näitusel 3. septembril 2011.
Fotod Silja Tänavots

Kuldisperma tellimine