Eesti Tõusigade Aretusühistu Tõuloom 2008 näitusel 6. septembril 2008.
Fotod Silja Tänavots

Kuldisperma tellimine