EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

uudiste arv : 2

Ülevaade seakasvatussektorist

13.12.2016

Pjeträän

Eesti Maaülikoolis valmis "Eesti maaelu arengukava 2014-2020“ raames 2016. aastal teostatud uuring "Ülevaade seakasvatussektorist". 

Olukord seakasvatussektoris on olnud keeruline alates 2012. aastast. Sealihaturu viis tasakaalust välja 2012. aastal Venemaa poolt kehtestatud impordikeeld nii Euroopa Liidu (EL) elusloomadele kui ka 2014. aastal impordikeeld EL toiduainetele. Ekspordivõimaluste kahanemise tõttu langesid järsult sealiha kokkuostuhinnad.

Lisaks Venemaa impordikeelule pani seakasvatussektori täiendava majandusliku surve alla sigade Aafrika katku (SAK) levik, mis Eestis diagnoositi metssigadel esmakordselt 2014. a septembris. SAK leviku tõttu tekkisid seakasvatussektoril lisakulud, kauplemispiirangud ning olulised majanduslikud riskid. Kuigi tekkinud keerulise majandusolukorra tõttu on mitmed seakasvatussektori ettevõtted tootmise mahtu vähendanud või koguni lõpetanud, siis Eesti Maaülikooli 2015. aasta lõpul valminud uuringu „Sigade Aafrika katku puhangu ja teiste majanduslike kaasmõjude tõttu seakasvatuse lõpetanud või lõpetamist kavandavate vähemalt 50 loomakohaga sigalates ümberkorralduse võimalused“ tulemustest järeldus, et suurem osa ettevõtjatest siiski jätkavad seakasvatusega samas mahus või isegi suurendavad karja.

Uuringu eesmärk on anda ülevaade Venemaa turu võimaluste kadumisest ja SAK levikuga kaasnenud ja kaasnevast mõjust seakasvatussektorile ning seakasvatajate investeerimisvõimekusele.

Tutvuge uuringuga >>

Aretustoetuse nõuete arutelu ettekanne

07.10.2016

MaaeluministeeriumRiho Kaselo ettekanne Maaeluministri määruse „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ (PDF) muutmise esmase arutelu aretusühingute osavõtuga ettekanne.

30. septembril 2016. aastal toimus Maaeluministeeriumis ministri määruse „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ning taotluse menetlemise kord“ muutmise esmane arutelu.

uudiste arv : 2
 

OST

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890,

 

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890.

 

 

KALENDER

<< Jaanuar >>
E T K N R L P
  1 Uus aasta
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15Aretuse tn 2 Märja alevik, Tähtvere vald Tartumaa 61406 Eesti Tõusigade Aretusühistu asutamine 25 aastat
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Kuldisperma tellimine