EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

uudiste arv : 10
leht :  1/2 

Rahvapõllumees 2016 on Ave Haamer

25.10.2016

Ave Haamer, Epp Soomets ja Marvi Laht

Maalehe veebilugejad valisid rahvapõllumeheks noore Põlvamaa seakasvataja Ave Haameri, kes kasvatab Haameri talus Veriora vallas täistsükliga tootmises ligikaudu 8500 nuumsiga aastas.

„See töö, mis Ave teeb, on tõesti kuldaväärt,“ tunnustas MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige Karin Sepp. Ta lisas, et kui noor inimene tuleb maale, võtab vanemate töö üle, siis juba see on suur asi. Aga Ave tuli põllumajandusse mitte vanemate tehtud töö vilju lõikama, vaid tal oli julgust jätkata ka kriisiolukorras seakasvatusega.

Äärmiselt madala sealiha hinna tõttu, samuti leviva Aafrika seakatku tõttu on pidanud mitmedki tootjad oma tegevuse lõpetama. Seda enam mõjub noore talupidaja Ave Haameri positiivne ellusuhtumine. Nii saigi rahva lemmikuks hakkaja taluperenaine, kes raskusi trotsides tegutseb innukalt seakasvatuses.

Lugege edasi: Maaleht >>

Liidud: erakorraline abi peab minema sea- ja piimakarja­kasvatajatele

25.10.2016

PjeträänPõllumajanduse esindusorganisatsioonid tegid täna Maaeluministeeriumis toimunud põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogul ühised ettepanekud, millest võiks lähtuda erakorralise kriisiabi maksmisel Eesti loomakasvatajatele.

Eesti Põllumeeste Keskliit, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Seakasvatajate Liit, kes koondavad valdavat osa Eesti põllumajandustootjatest, sh piimakarja- ja seakasvatajatest, leiavad, et erakorralist kohanemistoetust tuleks kasutada raskustes Eesti piimakarja- ja seakasvatuse toetamiseks. Need kaks sektorit on viimase kahe aasta jooksul olnud kõige keerulisemas olukorras – Eesti piimalehmade arvukus on vähenenud 13% ja kodusigade arvukus 23%.

Lugege edasi: Pollumajandus.ee >>

Euroopa Komisjon auditeerib seakatku tõrjemeetodite tõhusust

25.10.2016

SeakatkSel nädalal viibivad Eestis ametlikul visiidil Euroopa Komisjoni audiitorid, kes hindavad seakatku tõkestamiseks rakendatavaid meetmeid.

„Auditi eesmärk on hinnata, millised meetmed on Eestis rakendatud sigade Aafrika katku leviku tõrjumiseks. Ühtlasi aitab audit analüüsida, kas need meetmed on tõhusad ja piisavad, et ära hoida taudi levik metssigade hulgas ning tõkestada selle levikut kodusigadele,“ sõnas Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda. Auditi tulemused ja audiitorite hinnang edastatakse kirjalikus raportis.

Euroopa Komisjoni ametnikud kohtuvad nädala jooksul Eestis seakatku tõrjes osalevate ametkondadega ning külastavad missiooni käigus lihakombinaati, ulukiliha töötlemiskeskust, ühte väike- ja suurfarmi ning tutvuvad erinevate jahipiirkondadega.

Esialgne raport valmib 20 päeva jooksul pärast missiooni lõppemist, misjärel on pädevatel asutustel võimalus aruannet täiendada või parandada ja esitada ka omapoolsed tegevused audiitorite tähelepanekutele reageerimiseks. Seejärel koostatakse lõplik raport.

Allikas: Veterinaar- ja Toiduamet >>

Tööpakkumine

19.10.2016

Haameri Talu

Seemendustehnik / vabade ja tiinete emiste osakonna tööline

Töö kirjeldus

Emiste kunstlik seemendamine ja kuldiga paaritus, farmi põhikarja aretus ja planeerimine, loomade igapäevane jälgimine, loomade ümberpaigutused sektsioonide vahel, sektsioonide puhtuse hoidmine, söödanormide muutmine vastavalt etteantud juhistele.

Nõudmised kandidaadile

Enese arendamise tahe ja tulemustele orienteeritus, soov töötada loomadega ja oskus loomi jälgida ning otsustusvõimelisus.
Varasem töökogemus tuleb kasuks aga ei ole kandideerimisel määravaks.

ETSAÜ seemendusjaam 20

14.10.2016

Seakatk

Eesti Tõusigade Aretusühistu (ETSAÜ) seemendusjaam Vasulas rajati aastal 1996. Praeguseks on seemendusjaam tegutsenud järjepidevalt 20 aastat. Kui algusaastatel oli jaama 44 kohaga laudas 14 kulti, siis aastal 2008 tingis suurenenud nõudlus kvaliteetse kuldisperma järgi vajaduse seemendusjaama juurdeehituseks. Nii oligi perioode, kus laudas olid täidetud kõik 74 kuldi kohta.

Seakasvatajate jaoks keeruline olukord, mille tekitasid nii majandustingimuste muutumine kui ka sigade Aafrika katku jõudmine Eestisse, põhjustas farmide sulgemise ja ka tootmise vähendamise. Kõik see mõjutab ka seemendusjaama. Kui 2014. a müüdi jaamast 51 482 doosi seaspermat, siis 2015. a oli müük 42 718 doosi.

Seisuga 1. juuni 2016 on seemendusjaamas 36 kulti. Neist 6 eesti suurt valget tõugu e jorkširi (Y), 8 maatőugu e landrassi (L), 3 pieträäni (P), 12 djuroki (D) ning 7 ristandkulti (DxL ja DxP).

Seakasvatusalane seminar. Bioohutus. Seakasvatuse optimeerimine.

12.10.2016

Josva Møller JensenJosva Møller JensenSeakasvatusalane seminar (Lisatud päevakava PDF-formaadis)
Bioohutus. Seakasvatuse optimeerimine.

Seminar toimub 27.-28. oktoobril 2016 Rakveres, Aqva Hotel ja Spa.
Esimese päeva algus 9.30 kogunemisega ja seminar algab 10.00.

Loengut tuleb andma Josva Møller Jensen.

  • Sündinud 1956. aastal ja kasvanud üles seafarmis Põhja- Jüütimaal, Taanis.
  • Lõpetanud Põllumajandusülikooli ( KVL nüüd KU) Frederiksbergis 1982.
  • On seakasvatuse nõunik alates aprillist 1982, esimene 2½ aastat Sjellandis ja siis Vendsüselis Põhja- Jüütimaal.
  • On olnud seotud kõik need aastad uute lautade ja tootmisüksuste disainimisega.
  • Rohkem spetsialiseerunud kliimale, loomade tervisele, voorudes võõrutamisele, meeskonnatööle, ökoloogiale, tootmise optimeerimisele - keskendudes ratsionaliseerimisele, tervise edendamisele, personalile jms
uudiste arv : 10
leht :  1/2 
 

OST

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890,

 

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890.

 

Tööpakkumine: Seemendustehnik / vabade ja tiinete emiste osakonna tööline

Emiste kunstlik seemendamine ja kuldiga paaritus, farmi põhikarja aretus ja planeerimine, loomade igapäevane jälgimine, loomade ümberpaigutused sektsioonide vahel, sektsioonide puhtuse hoidmine, söödanormide muutmine vastavalt etteantud juhistele.
Kuulutus liastud 19.10.2016
Kuulutus aegub 15.11.2016

Lugege lähemalt >> 

KALENDER

Seakasvatusalane seminar. Bioohutus. Seakasvatuse optimeerimine.

Aqva Hotel & Spa, Rakvere

Kuldisperma tellimine