EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti maatõugu siga

eesti maatõugu siga

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

eesti suur valge tõug

eesti suur valge tõug

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

djurok

djurok

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

pieträän

pjeträän

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

ristandsead

ristandsead

EESTI TÕUSIGADE ARETUSÜHISTU

Seakatku tõttu kehtestatud kauplemispiiranguid leevendatakse

Tsoonid

Euroopa Komisjon kiitis heaks uue seakatku tõttu kehtestatud Euroopa riikide tsoonideks jaotamise, mis leevendab ulatuslikult seakatku tõttu kehtestatud kauplemispiiranguid. Otsus on avaldatud ja leitav Euroopa Liidu Teatajast.

Otsusega jääb suurem osa Eestist II tsooni. III tsoonis on Saaremaa Laimjala, Orissaare, Pöide, Valjala ning pool Leisi valda, Pärnumaalt Audru ja Tõstamaa vald. Endiselt on seakatkust puutumata Hiiumaa, mis jääb I tsooni.

"Piirangutega alade ulatuse oluline vähenemine on märk tulemuslikust koostööst seakasvatajate, jahimeeste ja järelevalveametnike vahel," ütles Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.

Varem oli keelatud I või II tsoonist pärinevat metssealiha viia teistesse liikmesriikidesse. Nüüd võib I ja II tsoonist pärit metssealiha viia teistesse liikmesriikidesse, kui liha on eelnevalt läbinud kindla töötlemisrežiimi.

Lisaks sellele on otsuses täpsemalt lahti kirjutatud, kuidas peab toimuma II tsoonist pärit kodusigade saatmine tapamajja.

Allikas VTA    

VTA muudab kontrollid lihavaldkonnas tõhusamaks

Lihatööstus

Veterinaar-ja Toiduamet planeerib muudatusi kontrollide kvaliteedi tõstmiseks loomatervishoiu ja lihakontrolli valdkondades. Selleks korraldatakse ümber volitatud veterinaararstide süsteem eesmärgiga tagada üleriigiliselt ühetaoline teenus. Veterinaar- ja Toiduamet tutvustas kavandatavaid muudatusi valdkonnaga seotud erialaliitudele.

„ Meie eesmärgiks on ühetaolise teenuse pakkumine üle Eesti, mis saab võimalikuks siis, kui järelvalvet teevad ametnikud ja muid töid volitatud veterinaararstid. Volitatud veterinaararstide töö on olnud ja on jätkuvalt väärtuslik ning koostöö päris kindlasti jätkub. Muudatuste põhjuseks on asjaolu, et volitatud veterinaararstidel puudub täna ettekirjutuste tegemise õigus ja seetõttu kulub aeg-ajalt järelevalve tegemiseks topeltressurss. Ettekirjutused vormistab nii täna kui tulevikus ametnik, mitte volitatud veterinaararst,“ selgitas Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Indrek Halliste.

EAAP 68. aastakonverentsi seakasvatuse sektsiooni tööst

EAAP 2017

28. augustist kuni 1. septembrini toimus Tallinnas Euroopa Loomakasvatuse Föderatsiooni 68. aastakonverents.

Kui varasemalt on seakasvatuse komisjoni sessioonid keskendunud valdavalt kindlale distsipliinile – söötmine, geneetika, aretus, pidamine jt, siis selle konverentsi esimesel sessioonil vaadeldi, kuidas need teadusharud võimaldavad seakasvatajal rakendada säästlikumat tootmisstrateegiat. Tähelepanu all oli söötmise ja geneetiliste analüüside mõju põrsaste elujõulisusele, sigade söödaväärindusele, käsitleti ka sigade heaolu ja mahetootmist. Näiteks analüüsisid K.M. Wagner jt Saksamaal 21 erinevat orgaanilist allapanu materjali ja nende mõju sigade tervisele, kuna Euroopa Komisjon soovitus (EU) 2016/336 nõuab, et sigadel peab olema juurdepääs tuhnimist võimaldavale materjalile. Esimesel päeval tegi ettekande ka Leedu teadlane V.a Juškiene, kes oma töös võrdles sees- ja väljaspeetavate sigade jõudlust. Tema tulemustest selgus, et nuumaperioodi lõpus oli väljaspeetavate sigade kehamass suurem, kuid sööta kasutasid mad veidi rohkem, kuid söödaväärindus oli siiski neil parem.

Sealihaalane artikkel ajakirjas Tõuloomakasvatus 2017-3

Tõuloomakasvatus 2017/3

Üheks sagedamini kasutatavaks värske liha töötlemise viisiks on marineerimine, mis võimaldab liha maitsestada, sidekude pehmendada ja toote säilivusaega pikendada. Siinkohal on oluline teada ja tunda erineva koostisega marinaadide mõju liha tehnoloogilistele parameetritele.

Marineeritud liha kvaliteet on oluline nii tootja kui ka tarbija vaatenurgast lähtuvalt. Tarbija jaoks on olulised eelkõige toote isuäratav välimus, hea maitse, lõhn ja õrnus. Viimast on võimalik määrata nii assessorite kui ka tekstuurianalüüsi kaudu. Tootja jaoks on olulised eel kõige liha tehnoloogilised parameetrid (pH, massikasv marineerimisel, massikadu küpsetamisel, elektrijuhtivus, struktuuriparameetrid), mis tagavad toote kvaliteedi kaudu selle müüdavuse, aga avaldavad samas mõju ka toote omahinnale.

Uuringu eesmärkideks oli hinnata happelise keskkonnaga marinaadide ja marineerimisaja mõju sealiha kvaliteediparameetritele ja tehnoloogilistele näitajatele. Katses kasutati erinevaid orgaaniliste hapete ja õli baasil valmista tud marinaade. Eelkõige keskenduti sinepi, valge veini äädika, õunaäädika ja keefiri kasutamisele marinaadides ning nende mõju uurimisele liha omadustele. Õunaäädika ja valge veini äädika kasutamine on alternatiiv tradit sioonilisele äädikhappele.

Lugege edasi:  Happeliste marinaadide mõju sealiha kvaliteedinäitajatele    
Aarne Põldvere, Alo Tänavots,Kristiina Veri, Tanel Kaart, Jaanika Torp, Tõuloomakasvatus, 3/2017, 13-15

Aktiivsete kultide välimiku hindepunktid

Kult

ETSAÜ seemendusjaamas 16.03.2017 ja 22.05.2017 hinnatud aktiivsete kultide välimiku hindepunktid. Hinnatud Mait Mahlapuu ja Aino Aringo poolt.

Lugege edasi   


OST

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890,

 

MÜÜK / PAKKUMISED

Puhtatõuliste noorsigade müük baasaretusfarmidest toimub aretusspetsialisti Aino Aringo vahendusel: 532 64890.

 

Saimre Seakasvatus OÜ müüb Y emiseid (Zline)
Kontakt: Jüri Karpovski 53320350

Kuulutus lisatud 08.09.2017

 

KALENDER

<< August >>
E T K N R L P
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Kuldisperma tellimine