EPJ AS pressiteade

EPJ AS
EPJ AS

Sigade jõudluskontrollis oli 01.01.2022 seisuga 28 karja ja 11 107 siga. Aastaga on sigade arv vähenenud 1121 võrra. Kõige rohkem jõudluskontrollialuseid sigu asub Lääne-Virumaal (4035), järgnevad Saaremaa (2027) ja Harjumaa (1274). 2021. aastal sündis emise pesakonnas keskmisena 13,4 elusat põrsast, ületades 2021. aasta tulemuse 0,3 põrsa võrra. Viljakaimad emised, kus keskmiselt sündis 14,9 elusat põrsast pesakonnas, asuvad kahes farmis: OÜs Hinnu Seafarm (Harjumaa) ja OÜs Viru Peekon (Lääne-Virumaa). Pesakonna keskmisena võõrutati 2021. aastal 11,7 põrsast. Kõige rohkem põrsaid pesakonnas võõrutati OÜs Viru Peekon (13,1).

Lugege edasi: EPJ AS   

 

Kuldisperma tellimine